ikt-fiasko i det offentlige:

Halvparten av alle norske IKT-prosjekter havner i problemer

Store prosjekter har større risiko for å mislykkes enn små prosjekter.

På Sykehuset Innlandet har legene frustrert ventet på at det nye røntgen- og datasystemet Helse Sør-Øst har bestilt skal bli klart. Så langt har man brukt over 165 millioner kroner, og prosjektet er mer enn 2 år forsinket.Men legene er ikke alene. Mange norske IKT-prosjekter møter store problemer underveis.- Vi har vel funnet at rundt halvparten sliter med minst ett av de viktige områdene; det vil si nytte, kostnad eller tid. Og r