Politiet slår alarm om narko- trend på flere skoler i Oslo

Politiet mener elever dumper bevisst for å bruke skolegården som salgsarena.

– Vi har fra samarbeidspartene våre fått signaler om at dette er en økende trend på skolene. Flere og flere elever kommer også ruset på skolen, mange så ruset at de ikke klarer å gjennomføre noe læring, sier Jarle Kolstad, avsnittsleder for forebygging ved Stovner politistasjon, til TV 2 Nyhetskanalen.

Narkotikamarkedet blomster for tiden i hovedstaden. Bare i løpet av årets fire første måneder har politiet beslaglagt 1,1 tonn cannabis og hasj – noe som tilsvarer det samme som alle beslag i hele 2015. Og mye av stoffet ender opp i skolegårdene.

– Vi har opplevd enkelte elever som er ruset i skoletiden, og at det selges narkotiske stoffer rundt skolen. Dette opplever vi at foregår i hele Oslo, og også i vår skolegård, og det jobber vi aktivt mot, sier rektor på Bjørnholt videregående, Else Birgitte Roscher-Nielsen.

– De som ikke vil kjøpe mobbes

Stortingsrepresentant og tidligere leder for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, sier han har fått svært mange henvendelser fra fortvilte foreldre de siste årene. Torsdag fremmer han problemstillingen for justisminister Anders Anundsen (Frp) på stortinget.

– Store kriminelle nettverk importerer narkotika til Norge og ønsker å selge på nye markeder, og da er skolen og skolegården blitt en viktig arena den siste tiden. Det er foreldre til barn helt ned i ungdomsskolealder som forteller om omfattende omsetning i skolegården - og av andre elever, sier han til TV 2.

– De elevene som ikke vil kjøpe mobbes, og de som tyster til lærere og foreldre risikerer å få bank og bli truet. Det kan skape en ukultur og et vanskelig miljø som vi må røske opp ved roten. Vi medborgere må ta et ansvar og bidra, og politiet, skolene og bydelene i Oslo må sette i gang en felles operasjon mot dette.

Vil ha narkohunder på skolen

Bøhler mener at utviklingen fører til at mange faller ut av skolen, og ifølge politiet er det også flere som går på skolen kun for å selge rusmidler.

– Man har rett på skoleplass i dag, og vi ser at noen går 1. klasse en, to, tre ganger uten å få eksamenskarakter, og bruker skolen som en arena for salg av narkotika. Det kan virke som at en del er på skolen, ikke for å lære, men for å ha et sted å være og for å ha en salgsarena, sier Kolstad.

Han ønsker å bruke narkohunder på skolene, slik politiet tidligere hadde anledning til. Nå må skolene først varsle om mistanke før de kan ta med seg hunder inn i klasserom for å søke etter narkotika.

– Vi har definitivt et stort ansvar og ser også at vi kan gjøre mer. Samarbeidet med skolene er viktig, og jeg brenner veldig for at vi kan få hund inn i skolen slik vi hadde før slik at vi kan komme på uvarslet besøk.

– Ubegripelig for mange foreldre

Det har også tidligere vært større narkotikasaker på skoler, blant annet ble 26 elever pågrepet i en narkorazzia i Bergen for to år siden.

Rektoren på Bjørnholt videregående sier at de jobber systematisk med forebyggende arbeid. Blant annet er alle lærere og ledere ute i friminuttene i 90 minutter i uken, og skolen har tilbud om aktiviteter også etter skoletid.

– Vi har sterkt fokus på dette og ønsker å komme i posisjon for å hjelpe elvene. Vi har lav terskel for å snakke med elever om det og for å spørre om de bruker narkotika. Vi har også lav terskel for å ringe hjem til foreldre og foresatte.

– De aller fleste foreldre setter stor pris på at vi tar kontakt ved mistanke, og det er for mange helt ubegripelig at barna deres kan være involvert i den type aktiviteter. Det er også vanlig at elevene ikke ønsker å si så mye om det, men setter pris på, og får en høyere grad av tillit når de forstår at vi ønsker å hjelpe dem.