Foto: Ruud, Vidar

Gir barna våre en grunn mindre til å begynne med røyk og snus

På verdens tobakkfrie dag varslet helseministeren et lovforslag om reklamefrie tobakkspakker. Det er det lureste vi har gjort for å forkjempe røyking siden 1973, mener Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Reklamefrie pakker fratar ingen muligheten til å røyke eller snuse, men det gir barna våre en grunn mindre til å begynne.

I dag, 31. mai, er verdens tobakksfrie dag. Årets internasjonale tema er «Get ready for plain packaging» - gjør klar for reklamefrie tobakkspakker – og Verdens helseorganisasjon (WHO) har valgt å markere dagen i Norge.

Kreftforeningen har vært klare for reklamefrie tobakkspakker lenge, og vi er veldig glade for at helseminister Bent Høie i dag ga oss nyheten om at regjeringen også er «ready». Han varslet i dag et lovforslag om dette viktige tiltaket til Stortinget. Et lovforslag han fortjener ros for og som jeg håper og forventer vedtas av flertallet på Stortinget.

Reklame påvirker oss uten at vi tenker over det. Sånn er det bare. Men hvor mange produkter som markedsføres, kan ta livet av deg?

6600 dør av tobakksbruk hvert år i Norge. Det er nesten én i timen. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, både blant kvinner og menn, og 85 prosent skyldes røyking. Vi vet også at tobakk kan knyttes til økt forekomst for opp mot 20 andre kreftformer. Tobakk fører til lidelse og død.

Derfor er det etisk uforsvarlig å påvirke barn og unge til å begynne med tobakk.

Barn lærer at tobakk er farlig og avhengighetsskapende, at de aldri må begynne med det og at det er ulovlig å selge til noen under 18 år. Likevel ser de produkter i fin innpakning med fristende farger og design som minner lite om tobakk.

Se bare hva slags assosiasjoner en håndfull tredjeklassinger fikk da vi spurte dem om norske snuspakker:

Vi vet at unges tobakksvaner påvirkes av venner, foreldre og andre rollemodeller. Derimot hevder tobakksindustrien at utseendet på produktene ikke har betydning for om barn begynner å bruke tobakk. Selvsagt har innpakningen betydning. Hvorfor skulle ellers industrien bruke enorme beløp på pakningsdesign?

Og hvorfor bruker de ellers hundrevis millioner på advokater for å stoppe innføringen av reklamefrie pakninger verden over? Rettsaker de for øvrig taper på løpende bånd. Hvem tror på industrien når den hevder at målet med markedsføringen utelukkende er å hjelpe voksne røykere og snusbrukere til å skille mellom ulike merker?

NØYTRALE PAKKER: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, viste de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, på en pressekonferanse om forebyggende tiltak på tobakksområdet i fjor.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
NØYTRALE PAKKER: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, viste de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, på en pressekonferanse om forebyggende tiltak på tobakksområdet i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

I Norsk Gallups helsebarometer som ble lagt frem i forrige måned, svarte 70 prosent at de ønsker et tobakksfritt Norge innen 2025. En tydelig beskjed som krever tydelige tiltak. Reklamefrie tobakkspakker er et viktig steg på veien for å skape et tobakksfritt samfunn.

Mens røykingen blant unge er nede på gledelige 4 prosent, er det et skår i gleden. Andelen unge snusere mellom 16 og 24 år har mangedoblet seg de siste 10-15 årene, og er nå 25 prosent. Ikke noe kan måle seg med røyking når det gjelder helsemessige skadevirkninger, men det betyr ikke dermed at snus er ufarlig. Det er dokumentert at det kan skade foster under graviditet og at snusbruk kan øke risikoen for en rekke kreftformer.

Før var snus for mange en måte å slutte å røyke på, nå er det dessverre blitt inngangsporten til tobakk for unge.

Den tvilsomme æren for snusøkningen har tobakksindustrien. De bruker store ressurser på produktutvikling. I 2002 hadde Swedish Match 22 snusprodukter i salg og i 2008 hadde de 180. De fleste nye boksene er designet nettopp for å appellere til unge.

Kunnskapsoppsummeringer av studier fra Norge og en rekke andre land, viser at reklamefrie pakker kan hindre barn og unge i å begynne med tobakk.

Verdens helseorganisasjon la i dag frem en rapport som viser det samme.

Australia innførte reklamefrie pakker i 2012. Etter innføringen kunne man registrere den største nedgangen i røyking på 20 år. Flere land, deriblant Storbritannia, Irland og Frankrike har nå vedtatt det samme: Tobakkspakker uten logo, farger og andre designeffekter, slik at røyk og snus ikke fremstår som mindre helseskadelig enn det er.

I 1973 var Norge først ute i verden med å vedta reklameforbud mot tobakk. Det er noe av det lureste vi har gjort. Og mest effektfulle. Mange andre land har misunt oss dette fremtidsrettede vedtaket. Nettopp det at vi ikke har store reklameboards for tobakk i Norge, gjør at tobakkspakken er den eneste reklameflaten som er igjen. Derfor har den ekstra stor effekt. Derfor må det siste reklamehullet tettes.

Reklamefrie pakker berører ikke voksne menneskers muligheter til å kjøpe eller bruke snus og røyk. Tiltaket er ubyråkratisk og kostnadsfritt for skattebetalerne.

Norge kommer nå igjen i front i tobakksforebyggingen. Et land andre kan se opp til.

Men aller viktigst: Det gir barna våre en grunn mindre til å begynne med tobakk.