AVSTEMMING: Mandag kveld blir det telt opp stemmer i en rekke norske kommuner. Dette bildet er tatt på rådhuset  i Rælingen ved en tidligere anledning.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
AVSTEMMING: Mandag kveld blir det telt opp stemmer i en rekke norske kommuner. Dette bildet er tatt på rådhuset i Rælingen ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Supermandag:

Klart flest nei til sammenslåing

Folket i 11 kommuner har sagt ja på «supermandagen», viser TV 2s oversikt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fikk ikke like mange ja som han hadde håpet på under «supermandagen», men tror likevel resultatene vil endre med at flere kommuner slår seg sammen.

– Disse resultatene vil resultere i flere sammenslåinger. I mange kommuner anbefaler ordførerne innbyggerne å si nei, og da er det ikke overraskende at resultatet blir negativt, sier Sanner til TV 2.

Noen nye sammenslåinger ser ut til å kunne komme, blant annet mellom Hammerfest og Kvalsund i Finnmark, mellom Roan og Åfjord i Sør-Trøndelag og Evenes, Tjeldsund og Skånand på tvers av grensen mellom Nordland og Troms. Også Rindal i Møre og Romsdal har stemt ja til å slå seg sammen med trøndelagskommuner i Orkdalsregionen.

Kommunalministeren utelukker heller ikke andre sammenslåinger, selv om det ble nei i mange av de store kommunene mandag.

– Nå blir det opp til kommunestyrene å tolke resultatet. Reformen går videre, sier kommunalministeren.

Forrige «supermandag» ble det flest nei, men også flere kommuner som sa ja til å slå seg sammen.

Nei til «Stor-Stavanger»

I Stavanger-regionen har nabokommunene vendt tommelen ned for sammenslåing med Stavanger, mens det er klart ja-flertall i den største byen i Rogaland.

I Stavanger stemmer innbyggerne over sammenslåing med Sandnes og Sola. Av de som hadde en mening sier et klart flertall på 61 prosent i Stavanger ja til å slå seg sammen med de to nabokummenene, og bare 39 prosent nei. Men hele 22,4 prosent stemte blant på dette spørsmålet.

I Sandnes har et klart flertall på 81,39 prosent stemt nei til sammenslåing med Stavanger og Sola, mens 17,78 prosent har stemt ja. 0,83 prosent stemte blankt. Bare 31,18 prosent møtte frem.

– Det er et klart resultat når 80 prosent sier nei. Det blir ikke noe av Nord-Jæren kommune. Folk har veldig klare, derfor legger vi dette vekk, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap) til TV 2.

I Sola har 17,3 prosent stemt ja til sammenslåing med Stavanger og Sandnes, mens hele 82,1 prosent har stemt nei. 0,6 prosent stemte blankt. Motstanden var størst på Håland/Dysjeland med hele 88,9 prosent nei.

I Lund kommune i Rogaland har 76,6 prosent stemt på et av nei-alternativene, mens 23 prosent har stemt ja til sammenslåing. Innbyggerne stemte om sammenslåing enten med Eigersund og Sokndal kommuner eller Flekkefjord kommune.

Nei til Gjøvik-Toten

I Gjøvik sa et flertall på 57,7 prosent nei til å slå seg sammen med de to Toten-kommunene, mens 41,3 prosent stemte for sammenslåing.

I Vestre Toten har 61,2 prosent sagt nei, mens 37,8 prosent sa ja til å slå seg sammen med Østre Toten og Gjøvik. 1,0 prosent stemte blankt. Valgdeltagelsen var på 38,2 prosent, sier ordfører Leif Waarum (Ap) til TV 2 like etter midnatt.

I Østre Toten stemte 71 prosent nei til sammenslåing med Gjøvik og Vestre Toten, mens 28 prosent stemte ja og 1 prosent stemte blankt.

Nei i Land

I Søndre Land har 62,8 prosent stemt nei, mens 35,6 prosent har stemt ja til å slå seg sammen med Nordre Land.

I Nordre Land har 57,6 prosent stemt nei til sammenslåing med Søndre Land. 40,4 prosent har stemt ja.

Nei til «Stor-Valdres»

I Valdres har innbyggerne sagt klart nei til planene om en ny storkommune.

I Øystre Slidre sagt et klart nei til sammenslåing med Vestre Slidre, Nord Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal. Hele 83,96 prosent stemte nei, mens 15,05 prosent stemte ja. 0,99 prosent av stemmene var blanke.

I Vestre Slidre har 71,4 prosent stemt for å fortsette som egen kommune. 26,8 prosent ønsket sammenslåing 1,8 prosent stemte blankt. Innbyggerne stemte over sammenslåing med Øystre- Slidre, Nord Aurdal, Etnedal og Sør Aurdal.

I Sør-Aurdal har 75,33 prosent stemt nei til sammenslåing med Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. 21,57 prosent stemte ja, mens 2,29 prosent stemte vet ikke og 0,16 prosent stemte blant. Valgdeltagelsen var 48.1 prosent.

I Etnedal har et klart flertall på 87,4 prosent stemt nei til sammenslåing med Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør Aurdal og Øystre Slidre. Bare 10 prosent har stemt for.

Over fylkesgrensen

I Jevnaker stemmer folket om de vil slå seg sammen med Ringerike som ligger i Buskerud. 84,7% har stemt nei, 15,2% har stemt ja. 46,3% av de stemmeberettigede møtte opp og avga sin stemme.

I Ringerike er det avstemning om sammenslåing med Jevnaker. Et flertall på 52,5 prosent har sagt ja, mens 46,3 prosent har sagt nei til å slå se sammen med Jevnaker.

Nei for andre gang

I Trøndelag gjør Bjugn og Ørland et nytt forsøk på å se om det er grunnlag for sammenslåing. For to år siden sa innbyggerne i Bjugn nei. Nå skal folket i Bjugn på ny ta stilling til om de vil slå seg sammen med Ørland. Denne gangen vil bjugningene slå¨seg sammen. 71 prosent har stemt ja, 29 prosent nei og 1 prosent blankt.

I Ørland som forrige gang sa ja til sammenslåing, er det klart nei til sammenslåing med nabokommunen Bjugn. 67,8 prosent stemte nei, 31,2 prosent ja og 1,0 stemte blankt.

Innbyggerne i Roan i Sør-Trøndelag har sagt klart ja til sammenslåing med Åfjord. 64,4 prosent stemte ja, 34,5 prosent stemte nei til sammenslåing, mens 1,1 prosent stemte blankt. Åfjord skal ikke ha folkeavstemning, men behandle saken i kommunestyret.

Tre i Akershus

I Skedsmo sa 61,8 prosent nei til å slå seg sammen med nabokommunen Fet. 36,6 prosent sa ja. Med noen få stemmer igjen å telle var fremmøtet bare 17,6 prosent i Skedsmo.

– Det tyder på at det blir en veldig lav valgdeltagelse, men ser ut til å bikke mot et nei i Skedsmo, sa ordfører Ole Johan Flæthen (Ap) til TV 2 ved 22.30-tiden.

I Fet stemte 44,1 prosent for sammenslåing med Skedsmo, mens 54,3 prosent sa nei. Her var fremmøtet betydelig høyere enn i nabokommunen med 44,1 prosent.

I Hurdal stemte 31,92 prosent ja til å etablere ny kommune sammen med Ullensaker, mens 67,08 prosent sa nei.

i Ullensaker har 75,655 prosent stemt nei og 23,36 prosent ja til sammenslåing med Hurdal.

To i Nordfjord

I Sogn og Fjordane har innbyggerne i Eid sagt ja til sammenslåing med nabokommunen Gloppen. 56,2 prosent stemte ja, 38,9 prosent stemte nei og 4,9 prosent stemte blankt.

En inbyggerundersøkelse i Eid viser et enda klarere ja-flertall med 57 mot 27 prosent.

I Gloppen stemte 50,82 prosent nei og 47,16 prosent ja til sammenslåing med Eid. 2,03 prosent stemte blankt. Kommunen klarte imidlertid å oppgi flere ja-stemmer enn nei-stemmer på sine nettsider og skapte dermed forvirring om resultatet mandag kveld.

Fra Møre til Trøndelag?

I Rindal har et knapt flertall på 51,1 prosent sagt ja til kommunesammenslåing, mens 47,2 prosent har stemt nei. Innbyggerne skulle ta stiling til sammenslåing med trøndelagskommunene Agdenes, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord eller nordmørskommunene Halsa, Rindal og Surnadal.

Et klart flertall på 62 prosnet ønsker å gå til Trøndelag og stemte for Orkdalsalternatovet, mens 35,6 prosent stemte for Nordmørsalternativet.

Nei til Bergen

I Vaksal har 75,7 prosent sagt nei til sammenslåing med Bergen og Osterøy, mens 21,2 prosent har sagt ja, mens 3,2 prosent har stemt blankt. I Eksingedalen og Eidsland er det et klart flertall som vil ut av Vaksdal. Tallene er uten forhåndsstemmer.

I Risør sa 83,7 prosent nei til kommunesammenslåing, mens 11,7 prosent stemte for å slå seg sammen med Tvedestrand, Gjerstad og Arendal. Fremmøtet var på 27,5 prosent .

Flest i Troms

Nesten halvparten av kommunene i Troms avholder folkeavstemninger der de skal si ja eller nei til sammenslåinger med en eller flere nabokommuner.

I Bardu har bare 19,8 prosent sagt ja til å slå seg sammen med Salangen og Dyrøy eller Målselv kommune, mens 80,2 prosent har sagt nei.

I Målselv har 72,9 prosent stemt nei til sammenslåing med andre kommuner. 22,2 prosent stemte ja til sammenslåing med Bardu. 4,9 prosent stemte blankt.

I Salangen har 26,87 prosent stemt nei til sammenslåing med Dyrøy og Bardu, mens hele 71,87 prosent ønsker at de skal fortsette som egen kommune. 1,25 prosent stemte blankt. Valgdeltagelsen var 26,2 prosent.

I Dyrøy har 87,92 prosent stemt nei til å slå seg sammen med Salangen og Bardu eller fortsette som egen kommune.

I Berg har 71 prosent sagt nei til sammenslåing med andre kommuner, mens 29 prosent har stemt ja.

I Kvæfjord har 87,5 prosent stemt nei til sammenslåing med Harstad og andre kommuner. Bare 12 prosent stemte ja.

I Torsken stemte 75,8 prosent mot kommunesammenslåing. Bare 24,2 prosent stemte for sammenslåing med Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Tranøy. Fremmøtet var på 50 prosent,

I Tranøy har 34,4 prosent stemt for sammenslåing med Sørreisa, Torsken, Berg, Lenvik og Målselv, mens 64,3 prosent stemte nei. 1,3 prosent var blanke. 36,3 prosent valgdeltagelse.

I Sørreisa har 81 prosent stemte for at Sørreisa skal bestå som egen kommune, mens 18,8 prosent stemte for at Sørreisa skal slå seg sammen med Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken og danne en ny kommune. 0,2 prosent stemte blankt. Valgdeltakelsen var på 43,1 prosent, skriver Troms Folkeblad.

Nye ETS kommune?

Det kan være duket for en ny kommune med Evenes som sentrum.

Bare 18,6 prosent av innbyggerne i Evenes har sagt at de mener kommunen bør stå alene. 39,7 prosent har stemt for sammenslåing med Tjeldsund og Skånland, mens 38,9 prosent har sagt ja til Ofoten-alternativet med Narvik og andre kommuner, mens 2,7 prosent har stemt for sammenslåing med Harstad og nabokommuner. 0,1 prosent stemte blankt.

I Tjeldsund har et klart flertall sagt ja til kommunesammenslåing. Bare 25,2 prosent sa nei. Innbyggerne kunne velge mellom ulike alternativ og 48,29 prosent stemte for sammenslåing med Evenes og Skånland. mens 26,34 prosent har stemt for sammenslåing med Harstad og nabokommuner.

I Skånland har 86,1 prosent stemt på et av ja-alternativene. Klart flest sier ja til sammenslåing med Evenes og Tjeldsund. Hele 79,4 prosent har stemt for dette alternativet. Bare 11,5 prosent stemte for at Skånland skal bestå som egen kommune.

Mange i resten av Nord-Norge

I Andøy har 80,66 prosent stemt nei til sammenslåing, mens 19 prosent stemte for å slå seg sammen med andre kommuner. Fremmøtet var omlag 42 prosent, skriver Bladet Vesterålen.

I Lødingen stemte 72,3 prosent nei til å slå seg sammen med Vågan og Harstad med nabokommuner. 25,8 prosent stemte ja, skriver Bladet Vesterålen.

I Ballangen sier 76 prosent nei til sammenslåing med andre kommuner, mens 21 prosent vil at Ballangen skal bli en del av en ny kommune i Ofoten.

I Saltdal sa 89,5 prosent nei til sammenslåing med Gildeskål, Bodø, Rødøy, Værøy, Røst, Steigen eller Fauske, Hamarøy, Sørfold og Tysfjord.

Kan bli stor-Hammerfest

I Finnmark er det folkeavstemninger både i Vardø og Hammerfest.

I Hammerfest har bare 14,9 prosent stemt nei til sammenslåing. 43,2 prosent ønsker sammenslåing med Måsøy og Kvalsund, mens 40,9 prosent ønsker å slå seg sammen med bare Kvalsund. 1 prosent stemte blankt.

I Kvalsund har 38,3 prosent stemt ja til sammenslåing med Hammerfest, mens 16,51 prosent har stemt ja til sammenslåing med Hammerfest og Måsøy. 42,88 prosent stemte nei. Dermed kan det være duket for sammenslåing med Hammerfest.

– Kommunestyrene i de to kommunene skal behandle det innen utgangen av juni og da er det ventet at de vil si ja, sier ordfører i Hammerfest Alf E. Jackobsen (Ap) til TV 2.

I Måsøy har 26,5 prosent stemt for sammenslåing med Hammerfest og Kvalsund, mens 71,9 prosent har sagt nei. 1,6 prosent stemte blankt.

– Det var forventet at det ville bli nei i Måsøy, men vi kunne blitt en veldig sterk enhet sammen, sier Jacobsen.

I Nesseby stemte 70 prosent mot sammenslåing med Sør-Varanger og Tana kommuner, mens 30 prosent stemte ja.