Norges største helseforetak godkjente kjøp av røntgensystem for en halv milliard –  over to år senere er det fremdeles ikke klart til bruk

Etter snart to og et halvt år er systemet som ble omtalt som «hyllevare» fremdeles ikke klart til bruk.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I flere år har røntgenlegene på sykehusene på Lillehammer og Hamar vært frustrert over et gammelt og tregt datasystem for røntgenbilder.

– Et sykehus er ingenting uten røntgenbilder, og uten et datasystem som virker raskt får vi ikke jobbet, sier overlege Eric Zimmermann på Hamar.

Kollegaen på Lillehammer har også problemer med å få lastet opp bilder i røntgenbildesystemet fra 2002.

– Det blir mye venting. Man har regnet ut at vi bruker én time hver arbeidsdag bare på venting, sier overlege Lars Hagen Henriksen.

Det billigste anbudet vant

På grunn av det trege systemet kjøpte Norges største helseforetak, Helse Sør-Øst, inn et nytt røntgenbildesystem i 2013.

Den internasjonale leverandøren Carestream vant anbudskonkurransen om å levere røntgenbildesystem i konkurranse med to andre selskap. Basert på tildelingskriteriene ble Carestream valgt fordi de hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Anbudet hadde en verdi på 478 millioner kroner og skulle levere et felles røntgenbildesystem for alle sykehusene i regionen (RIS/PACS) sammen med en kommunikasjonsløsning.

Overlege Eric Zimmermann og kollegene hans bruker et røntgenbildesystemet som kræsjer når man bruker Office-programmer samtidig. FOTO: TV 2
Overlege Eric Zimmermann og kollegene hans bruker et røntgenbildesystemet som kræsjer når man bruker Office-programmer samtidig. FOTO: TV 2

Helse Sør-Øst (HSØ) driver 35 sykehus i Norge på Sør- og Østlandet som dekker 2.8 millioner mennesker. I deres IKT-strategi skal sykehusene fornye og standardisere hvilke dataprogram de bruker slik at de kan kommunisere bedre sammen, strategien «digital fornying» har i år en prislapp på 1,3 mrd kroner.

Har du informasjon eller tips om denne saken? Tips vår reporter her.

«Hyllevare»

I styredokumentene i Helse Sør-Øst omtales leverandøren som en «betydelig internasjonal leverandør med over 600 installasjoner».

Systemet omtales også som enkelt å ta i bruk: «Løsningen som er anskaffet vil være «hyllevare» og det vil derfor være svært begrensede behov for utvikling og tilpasning.»

Sykehuset innlandet (Hamar, Lillehammer, m fl.) ble valgt ut til å være pilotsykehus og skulle teste ut systemet og ta det i bruk i april 2014. Snart 2,5 år etter er systemet fremdeles ikke klart.

Feil og ustabilitet har ført til de kraftige forsinkelsene. Sju ganger har man utsatt oppstart hittil, og oppstart er nå utsatt til høsten.

En av de siste store utfordringene har vært at røntgenbildesystemet krasjer når man bruker Office-programmer samtidig.

– Jeg har stor forståelse for at man er frustrert, det har jeg. Og jeg har også forståelse for spesielt Sykehuset Innlandet har en gammel løsning som man ønsker å skifte ut, sier direktør for teknologi og e-helse Thomas Bagley til TV 2.

«Hyllevare» forsinket i 2, 5 år

Hittil har systemet kostet over 165 millioner kroner opplyser Helse Sør-Øst, med 17 millioner kroner på drift og 148 millioner kroner på investering.

Og nå innrømmer Helse Sør-Øst at det ikke akkurat var «hyllevare» likevel.

– Jeg vil si det at dette er ikke noen hyllevare. Dette er en kompleks teknologisk løsning, så jeg vil si at den beskrivelsen er nok noe undervurdert ja, sier Bagley i Helse Sør-Øst.

Og forsinkelsene kan bli enda dyrere.

– Forsinkelsene vil føre til noe økte kostnader, men dette er foreløpig ikke endelig beregnet. Det vil uansett ikke være aktuelt å gå utover rammen som styret har satt for innføring av programmet, skriver HSØ i en e-post til TV 2.

Undervurderte løsningen

For Helse Sør-Øst erkjenner at de ikke visste hvor stort og vanskelig prosjektet var.

– Vi har nok undervurdert kompleksiteten innledningsvis. Og også undervurdert leverandøroppfølgingen innledningsvis, noe vi har forbedret betydelig gjennom det siste året, sier Bagley.

Den samme forklaringen har leverandøren Carestream.

– Det vi undervurderte var antall personer vi ansatte på dette prosjektet og hastigheten. Dette systemet skulle dekke mer enn halve Norge og 35 sykehus skulle komme til enighet om en felles arbeidsflyt, sier daglig leder Lars Karlsson i Carestream Health Norden.

Gir seg ikke

Til tross for problemene, Helse Sør-Øst føler de er nær en løsning og sier at prosjektet skal gjennomføres.

– Vi har fokus på å løse de tekniske problemstillingene vi har hatt nå, for vi må modernisere våre løsninger. Vi skal ta dette i bruk og få det implementert for hele foretaksgruppen, sier Bagley i Helse Sør-Øst.

Dette er saken

  • Helse Sør-Øst godkjente kjøp av nytt radiologisystem for røntgenbilder (RIS/PACS) til bruk på alle sykehus i regionen våren 2013.
  • I styredokumentene omtales systemet som «hyllevare». Anbudet hadde en verdi på 478 millioner kroner.
  • Den internasjonale leverandøren Carestream vant anbudskonkurransen basert på tildelingskriterier og fordi de hadde det billigste anbudet.
  • Sykehuset Innlandet(Hamar, Lillehammer m. fl) skulle være pilotsykehus for innførung av røngtenbildesystemet og ta det i bruk i april 2014.
  • Man blir nødt til å utsette oppstart av systemet 7 ganger på grunn av feil og ustabilitet.
  • Ansatte ved pilotsykehusene har sendt flere bekymringsmeldinger om pengebruk og ressursbruk knyttet til innføring av systemet.
  • Helse Sør-Øst mener systemet vil være klart til oppstart til høsten og vil fortsette prosessen med å ta det i bruk på alle de 35 sykehusene i regionen.