Nå stuper diesel-salget

Skandaler og utslipp fører til skifte i markedet.

NOx-utslippet fra dieselbiler skaper dårlig luftkvalitet i storbyene. Det har politikerne tatt konsekvensene av, og flere har innført dieselforbud de dagene luftkvaliteten er dårligst. Samtidig har det vært flere avsløringer om juks med utslipp fra dieselbiler det siste året. Ikke så rart, da, at kjøperne begynner å snu ryggen til diesel.
NOx-utslippet fra dieselbiler skaper dårlig luftkvalitet i storbyene. Det har politikerne tatt konsekvensene av, og flere har innført dieselforbud de dagene luftkvaliteten er dårligst. Samtidig har det vært flere avsløringer om juks med utslipp fra dieselbiler det siste året. Ikke så rart, da, at kjøperne begynner å snu ryggen til diesel.

Salget av dieselbiler har fått en skikkelig knekk det siste året. I Norge var bilsalget i mai en svært tydelig indikator på hvilken retning det går. Da var nemlig andelen nyregistrerte dieselbiler 30,5 prosent, mot 41,6 prosent på samme tid i fjor. Det er en betydelig nedgang på kort tid.

Andelen bensinmotorer gikk opp. Mens salget av hybrider, ladbare hybrider og elbiler øker voldsomt.

Dieselforbud kan gi prisras på bruktbil

Snuoperasjon

Det er ikke mange år siden norske politikere fortalte oss bilkjøpere at det var dieselbiler som var riktig valg, med tanke på miljøet.

Men den "sannheten" varte ikke så lenge. Og snart snudde de på hælen, og utrope like godt dieselbilene til selve syndebukken. En snuoperasjon som ikke akkurat falt i god jord blant de mange som bare noen år tidligere gjorde som de fikk beskjed om ...

Faktum er imidlertid, og det har både politikere og forskere visst ganske lenge, at for det lokale miljøet så er dieselmotoren ikke gunstig. For selv om CO2-utslippet er lavt, er NOx-utslippet høyt. Sistnevnte gir dårlige vilkår for de med astma og luftveisproblemer.

Over halvparten vil ikke kjøpe bensin eller diesel igjen

Dieselforbud

Luftkvalitet i storbyene er et tema i hele verden, og flere har lagt restriksjoner på bruken av dieselbiler. I vinter bestemte en seg for forbud mot dieselbiler på enkelte, utsatte dager også i Norge.

Legg til at vi det siste året har hatt flere avsløringer om juksing med utslippstallene på dieselbiler, og du har mye av forklaringen på den bratte, nedadgående kurven.

Vil ha diesel på store biler

Det er forøvrig ikke bare i Norge, at det går tregere med dieselsalget. I Europa har dieselandelen i en årrekke vært over 50 prosent. Men i april var det slutt. Andelen sank med 3,1 prosent, og det var nok til å ende på 49,7 prosent, i følge LMC Automotive.

Det er imidlertid store forskjeller i ulike segmenter, på hvor sterkt dieselmotoren står. Småbil og kompaktklassen er de som har tydeligst nedgang i dieselandel.

Mens store biler fortsatt i stor grad bestilles med diesel. Det er jo gjerne her en har mest å hente på lavere forbruk.

– Mange bileiere har grunn til å føle seg lurt

35 prosent i 2026

Analysefirmat IHS Automotive tror trenden vi ser nå bare er starten, og at dieselandelen innen 2026 kan synke til 35 prosent i Europa.

Det pekes på at batteriutviklingen og hybridbiler med bensinmotorer vil utvikle seg mye de neste årene.

Eksplosiv vekst

I Norge ser vi allerede at elbiler, hybrider og ladbare hybrider får mye raskere fotfeste enn som så. Mye av det skyldes den gunstige løsningen rundt avgiftene på disse bilene.

I april ble det registrert 3550 personbiler med hybriddrift i Norge, en økning på 128,4 prosent fra i fjor. Det gir en markedsandel på hele 25,1 prosent.

Det er med andre ord store omveltninger i bilmarkedet – og i Norge ligger vi aller først i køen.

Dette kan redusere utslippene med 70 prosent!