Bare 17 prosent av gutter som har begått seksuelle overgrep fungerer godt sosialt. Foto: Illustrasjonbilde / Colourbox 
Bare 17 prosent av gutter som har begått seksuelle overgrep fungerer godt sosialt. Foto: Illustrasjonbilde / Colourbox 

Norske gutter som begår sex-overgrep sliter sosialt

Syv av ti gutter som begår seksuelle overgrep mot andre barn har adferdsproblemer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Betanien BUP er et spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge i Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler i Bergen.

56 norske gutter som har begått seksuelle overgrep mot andre barn og som ble henvist til klinikken fra 2004-2013, har blitt studert for sine sosiale evner og tilpasning.

83 prosent av guttene viser bekymringsfull sosial adferd, mens bare 17 prosent av de som forgriper seg fungerer vanlig sosialt, viser studien som er omtalt på Uni Research sin nettside. Syv av ti har også andre typer adferdsproblemer.

Alvorlige overgrep mot andre barn

Sex-overgrepene karakteriseres som alvorlige seksuelle hendelser utført av unge norske gutter mot både yngre og jevnaldrende jenter og gutter. Overgrepene defineres enten som kyssing, beføling eller penetrering.

Over halvparten av guttene har begått to eller flere overgrep, og de er gjennomsnittlig 14 år når de utfører sitt første overgrep.

De fornærmede er ofte søsken, naboer, venner eller andre familiemedlemmer. Ofrene er som oftest jenter, og snittalderen for de fornærmede er 8,5 år.

Familiære utfordringer

Studien viser også at overgriperne kommer fra familier med mange utfordringer, og de fleste bor med sine biologiske familier.

– Det er viktig at klinikere både øker kunnskapen og bevisstheten om unge overgripere, for å kunne hjelpe dem og familiene deres, sier Monica Jensen, førsteforfatter av studien og psykologspesialist ved Betanien BUP.

Jenter som har begått sex-overgrep var ikke inkludert i studien. Internasjonale studier viser at de fleste jenter som begår overgrep mot andre barn har selv blitt utsatt for overgrep.

– Forskningen er fortsatt mangelfull, for eksempel når det gjelder foreldre- og kontekstvariabler, jenter og etniske minoriteter, beskyttende faktorer, misbruk av porno og sosiale medier og effekter av ulike behandlingsintervensjoner, uttaler Jensen til Uni Research.

Studien har blitt publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening, og omtalt av Dagens Medisin.