raser etter at incestdømt fange fikk reise alene:

– Man ville aldri latt en narkodømt reise alene

Flere reagerer sterkt på kriminalomsorgens beslutning om å la en incestdømt mann, som nå er sporløst forsvunnet, reise alene da han skulle flytte mellom to fengsler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag ble det kjent at en mann dømt for grove overgrep mot både sin egen datter og en annen ung jente, har rømt fra soning.

Mannen i 40-årene fikk reise alene med fly da han skulle forflyttes mellom fengselet i Vadsø og Bergen.

Men på mellomlanding i Oslo forsvant mannen. Flyet til Bergen satt han seg aldri på.

Hadde kun sonet noen måneder

Mange, politiet inkludert, reagerer sterkt på beslutningen som ble tatt om å la den incestdømte mannen reise alene.

– Jeg blir helt målløs. Hvordan kan dette skje? spør Lene Sivertsen, daglig leder i Støttesenter mot incest og seksuelle overgep (SMISO).

Støttesenteret er et lavterskeltilbud for overgreputsatte som blant annet holder foredrag for barneskoleklasser. Det var i etterkant av et slikt skolebesøk at mannens datter fortalte hva hun var blitt utstatt for.

Mannen hadde kun sonet få måneder av den åtte år lange dommen da han fikk innvilget permisjon i forbindelse med transport, en såkalt overføringspermisjon.

– Ville man latt en narkodømt med åtte års soning få reise alene slik? Svaret er nei, mener hun.

Ifølge Kriminalomsorgens hjemmesider får innsatte vanligvis permisjon etter å ha gjennomført minst en tredjedel av soningen.


UFORSTÅELIG: Lene Sivertsen i SMISO mener det er svært kritikkverdig at man valgte å sende den incestdømte mannen alene på fly. FOTO: Privat
UFORSTÅELIG: Lene Sivertsen i SMISO mener det er svært kritikkverdig at man valgte å sende den incestdømte mannen alene på fly. FOTO: Privat

– Det finnes ikke egne regler for overføringspermisjoner, opplyser Torill Holsvik Høyem, regiondirektør i Kriminalomsorgen region nord.

Hun presiserer at overføringspermisjon regnes som en velferdspermisjon hvis den skjer før permisjonstiden er oppnådd. En slik permisjon kan innvilges på ethvert tidspunkt under straffegjennomføringen.

– Føler meg forbannet

Sivertsen forklarer at det er svært belastende for overgrepsofre å oppleve at saken ikke får en avslutning.

– I en slik situasjon har man behov for ro for å kunne bearbeide det som har skjedd. Når det hele tiden dukker opp nye ting og systemet gjør at saken trekkes ut, får man ikke denne roen, sier hun.

Hun er skuffet over et system hun mener ofte ikke handler til ofrenes beste.

– Vi møter utsatte hver dag, og det er en stor frustrasjon at systemet ikke nødvendigvis handler til beste for den. Når sånne saker dukker opp, føler man seg forbannet, sier hun.

Kriminalomsorgen ved region nord har tidligere forklart til TV 2 at det alltid gjøres grundige vurderinger i forkant av en permisjon. Det mener Sivertsen at man ikke har klart i denne saken.

Av og til har vanskelige spørsmål lette svar. Her har de ikke gjort en god nok vurdering, mener hun.

– Ikke forstått alvoret

Også Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) reagerer også på hendelsen. De mener beslutningen vitner om en kriminalomsorg som ikke tar overgrep på alvor.

– Som fornærmet er det lett å føle seg veldig uviktig og usynliggjort i etterkant av rettssaken. En slik hendelse kan forsterke denne følelsen sier Wenche Rothaug, styremedlem i LMSO.

Hun mener det virker som om at beslutningstakerne ikke har forstått alvoret i situasjonen.

– Dette er snakk om grov krim og den bør behandles deretter. Signaleffekten av dette blir helt feil, sier hun.