TRANGT: Jordmødre mener bemanningen og kapasiteten på landets store fødeavdelinger er for dårlig, og frykter det ikke er plass til alle i sommer. Illustrasjonsfoto: Colourbox
TRANGT: Jordmødre mener bemanningen og kapasiteten på landets store fødeavdelinger er for dårlig, og frykter det ikke er plass til alle i sommer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jordmødre slår full alarm om sommer-fødslene

– Jordmødrene er altfor få på jobb, og de er redde for ikke å kunne gi den hjelpen det er behov for, sier Jordmorforeningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er om sommeren det fødes flest barn i Norge.

Jordmødre ved to av landets største fødeavdelinger slår nå alarm, og mener kapasiteten og bemanningen ikke er god nok til å håndtere antall fødsler.

– Jeg er veldig bekymret for kvinnene som skal føde i sommer. Jordmødrene er altfor få på jobb, og de er redde for ikke å kunne gi den hjelpen det er behov for. Mange steder er det ikke kapasitet til å ta imot fødende kvinner, og dette er svært alvorlig, sier leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen, til TV 2.

Tillitsvalgte og fagforeningen mener flere ting er bekymringsverdig:

  • For lav grunnbemanning av jordmødre på fødeavdelingene, som blir spesielt utfordrende ved ferieavvikling om sommeren.
  • Klarer ikke gi god nok én til én-omsorg for kvinnen i fødsel.
  • Ikke nok plasser til fødende, som kan måtte sendes til andre sykehus.
  • Så lav bemanning at mor blir liggende mye alene i fødsel.
  • Mangelfull oppfølging og hjelp i barseltiden.

Vil slutte

Tall fra SSB viser at juli, juni og august er månedene hvor flest får barn i Norge. Det har vært stabilt de siste ti årene.

Ved fødeavdelingen på Oslo Universitetssykehus (OUS) og Kvinneklinikken i Bergen (KK) slår de tillitsvalgte nå alarm.

De mener kapasiteten på avdelingene ikke er god nok.

Kvinner føder sitt barn alene inne på fødestuer
Jordmorforbundet NSF.

– Vi klarer ikke opprettholde kvaliteten på behandlingen og omsorgen. Kvinner kan bli liggende alene i store deler av fødselen. Situasjonen fører til flere kompliserte fødsler, sier hovedtillitsvalgt for Den Norske Jordmorforeningen ved Ullevål sykehus, Weronica Roksvåg, til TV 2.

Har du tips om denne saken? Ta kontakt med vår journalist på epost.

Hun sier jordmødrene på avdelingen opplever at det er for lav bemanningen gjennom hele året, men at det topper seg på sommeren.

– Da skal halve personalstyrken ut i ferie, men nye vikarer og nyutdannede kan ikke erstatte de som er kjent på avdelingen. Vi står svakere og er mer sårbare, mener Roksvåg.

Helsemyndighetenes anbefaling er at kvinner i fødsel skal ha jordmor ved seg fra seks centimeters åpning og til barnet er forløst. Også kalt én til én-omsorg.

– Det kvalitetskravet brytes nærmest daglig. Vår tilstedeværelse reduserer varigheten av fødsel og risikoen for keisersnitt, i tillegg til redusert behov for smertelindring, sier Roksvåg.

Avdelingsleder på fødeavdelingen på OUS, Kristi Hjelle, sier til TV 2 at de kan bli bedre på kravet om én til én-omsorg.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt i Den Norske Jordmorforeningen, Weronica Roksvåg. Foto: Kaja Kirkerud TV 2 
BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt i Den Norske Jordmorforeningen, Weronica Roksvåg. Foto: Kaja Kirkerud TV 2 

– En til én til én-omsorg under fødsel er veldig viktig, og vi kunne ønske vi kunne gjort dette bedre. Nærhet mellom jordmor og fødende roer situasjonen for både mor og barn, og vi kan oppdage ting før. Dette klarer vi i dag ikke 100 prosent, sier Hjelle.

Gruer seg til sommeren

Ved Kvinneklinikken i Bergen har over halvparten av 145 ansatte svart på en intern undersøkelse, i regi av tillitsvalgte, om deres tanker rundt sommeren.

Over to tredjedeler av de ansatte ved Kvinneklinikken gruer seg til å jobbe i sommer.

77 av jordmødrene svarer at de den siste tiden har vurdert å slutte ved avdelingen, og mange begrunner det med manglende samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser.

– Det er veldig mange her som gruer seg til sommeren. Dette er en dyster stemningsrapport, og viser at mange føler arbeidshverdagen ikke fungerer, sier foretakstillitsvalgt i Jordmorforeningen ved KK, Kari Aarø til TV 2.

BEKYMRET: Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen. Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund 
BEKYMRET: Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen. Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund 

Det siste året har Kvinneklinikken gjennomført nedbemanning. Kuttene ble så omfattende at tillitsvalgte sendte bekymringsmelding til fylkeslegen.

– På de mest hektiske dagene får ikke jordmødrene spist, drukket eller gått på do. Men først og fremst så gjør arbeidspresset at vi ikke får gjort jobben. Denne situasjonen kan føre til at det oppstår faresituasjoner, sier Aarø.

Avdelingsleder: – Helt trygt

Klinikkdirektør ved Kvinneklinikken, Inger Johanne Garnes, sier til TV 2 at sommerens bemanning vil være god nok.

– Vi satser på at vi skal få på plass en bemanning på linje med tidligere ferieavviklinger. Vi vet det er krevende, og jobber sammen med tillitsvalgte for å få på plass et opplegg lik tidligere år. De fødende får et like godt tilbud som ellers. Det som blir endring, gjelder barsel, altså tiden etter fødselen. sier Garnes.

– Hva er din kommentar til de foreløpige resultatene i den interne undersøkelsen?

– Klinikkledelsen har ikke gjennomført en slik undersøkelse, og vi kan derfor ikke kommentere det, sier Garnes.

Avdelingsleder ved OUS, Kristi Hjelle, sier det er normalt at de ansatte er bekymret på denne tiden av året.

– Alle er bekymret for avvikling av ferie, men vi ligger godt an – og forventet antall fødsler er ikke høyere enn normalt. Vi har klare arbeidsplaner og god dekning på vaktene. Jeg er ikke så bekymret, og det er ingen grunn til at kvinnene som skal føde her i sommer skal føle seg utrygge, sier Hjelle.

Født alene

Kirsten Jørgensen sier hun kjenner til at vikarer ikke ønsker å jobbe på de store fødeavdelingene i sommer, på grunn av ekstremt arbeidspress.

– Jordmødrene har ansvar for altfor mange samtidig. De er redde for å overse noe, og for at det skal få dramatiske følger. De tør ikke stå i jobben sin lenger, sier Jørgensen.

Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen, deler bekymringen.

– Jordmødre har meldt om eksempler på at kvinner føder sitt barn alene inne på fødestuer, og kvinner som er kommet langt i fødsel får ikke komme inn på fødeavdeling. De sendes videre, selv om det er rett før fødsel, sier Schjelderup-Eriksen til TV 2.

Tidligere har Norge fått hjelp av jordmødre i Sverige og Danmark. Helsevesenet i nabolandene har gitt jordmødre der permisjon, slik at de har kunnet reise til Norge for å jobbe om sommeren. Men nå er situasjonen kritisk.

– Det er blitt mangel på jordmødre i både Sverige og Danmark, og de har mer enn nok arbeid der. Derfor har de ikke mulighet eller krefter til å jobbe i Norge, sier Jørgensen.

Anses ikke som akuttavdeling

Ved norske fødeavdelinger er det et krav om at alle fødende kvinner har rett på én til én-omsorg i fødsel.

Ifølge tall fra Jordmorforbundet NSF svarer 90 prosent av jordmødre at dette brytes. Dette kom fram i en undersøkelse i mars.

Det er ikke krav om antall jordmødre på jobb, men opp til hvert enkelt avdelingsleder å sikre god nok bemanning.

Jørgensen i Jordmorforeningen mener det er kritisk at fødeavdelinger bemannes som om det er en vanlig sengepost.

– Grunnbemanningen er altfor lav, for fødeavdelingen blir ikke bemannet ut fra at det er en akuttavdeling. Det må endres. Fødsler skjer ikke jevnt og trutt, og kan ikke betraktes som en vanlig sengepost. Blir avdelingen bemannet som en akuttpost så vil man være bemannet til å ta seg av nettopp – akutte hendelser, som fødsler er, sier Jørgensen.

Avdelingsleder Hjelle ved OUS sier det er et ønske om at fødeavdelingen skal bli akuttavdelinger.

– I dag er fødeavdelingen kategorisert som en avdeling med planlagt aktivitet. Vi ønsker å være en akuttavdeling. Dette ønsket er lagt fram for Helse Sør-Øst og Helsedepartementet, sier Hjelle.

Store krav

Helsedepartementet skriver i en epost til TV 2 at det er iverksatt tiltak for å sikre fødetilbudet i sommermånedene.

– De siste årene har det vært en stor økning av fødsler i sommermånedene. Dette er velkjent og skjer over hele landet. Det stilles derfor ekstra store krav til bemanningsplanleggingen i sommermånedene når det samtidig skal avvikles ferie. Helseforetakene iverksetter flere tiltak, som blant annet omfatter samarbeid mellom fødeinstitusjoner, fordeling av ferie og sommervikariater, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann.

– Ansatte på fødeavdelingene har selvsagt krav på ferie, men den må avvikles på en slik måte at den fødende og familien hennes føler seg trygge og får et godt tilbud også i sommermånedene, sier Normann.