KAN SPARE LIV: Snus er mindre farlig enn røyketobakk. Om resten av Europa brukte tobakk på samme måte som man gjøre i Sverige, ville 200.000 liv vært spart hvert år, skriver Snuskommisionen. Foto: Vegard Grøtt/NTB scanpix
KAN SPARE LIV: Snus er mindre farlig enn røyketobakk. Om resten av Europa brukte tobakk på samme måte som man gjøre i Sverige, ville 200.000 liv vært spart hvert år, skriver Snuskommisionen. Foto: Vegard Grøtt/NTB scanpix Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

La snusen være. Den er ikke helseskadelig

La Sverige fortsatt være et tobakkspolitisk forbilde, skriver Snuskommisjonen.

Snuskommisjonen er en uavhengig granskingsgruppe finansiert av svenske snusprodusenterIngen steder er bruk av snus så høy som i Sverige. Og ingen steder er heller ikke andelen av tobakksrelaterte sykdommer så lavt som her. Om Europa forbrukte tobakk på den måten vi gjør i Sverige, ville 200.000 liv reddes hvert år, hevder amerikanske kreftforskere. Det er derfor det