Flest nei, men noen ja til sammenslåing

Innbyggerne i 32 kommuner har i dag gått til valgurnene. Sjekk resultatene her.

Det ble flest nei, men også en god del ja til sammenslåing under «supermandagen» i kommune-Norge. Noen nye storkommuner kan dermed se dagens lys, dersom lokalpolitikerne lytter til innbyggerne.

Steinkjer har fått grønt lys til å slå seg sammen med Verran, mens Namsos fikk ja fra Namdalseid og Fosnes.

Kveldens klareste ja kom fra Odda med 80,5 prosent, mens Modalen har satt nei-rekord med 95,8 prosent, og høyere fremmøte enn ved stortingsvalget.

I enkelte kommuner gjennomføres det innbyggerundersøkelser i stedet for folkeavstemninger. I denne artikkelen gir TV 2 deg alternativene og oppdaterer med resultatene fra supermandagen.

Kan bli Namdalskommune

I Namdalsregionen i Nord-Trøndelag har seks kommuner forhandlet seg frem til en avtale som innbyggerne skal ta stilling til.

Namdalseid: Et klart flertall sier ja til sammenslåing med andre kommuner i Namdalsregionen.

61,5 prosent har stemt ja til sammenslåing, mens 38 prosent har sagt at de ønsker å bestå som egen kommune.

– I dag har vi fått et klart råd fra folket, sier ordfører Steinar Lyngstad (Sp) til TV 2.

Mens Senterpartiet sentralt har gått i spissen mot kommunesammenslåing taler Lyngstad sine egne partifeller midt i mot.

– Jeg tror det er best for oss i et lengre perspektiv å gå sammen med andre kommuner.

Overhalla: 63 prosent stemte mot at Overhalla skal slå seg sammen med andre kommuner, mens 36,8 prosent stemte for sammenslåing og 0,2 prosent stemte blankt.

– Vi har fått et tydelig signal fra folket. Jeg tror de tre kommunene i regionen som sa ja vil fortsette prosessen med sammenslåing, men håper på fortsatt godt samarbeid, sier ordfører Per Olav Tyldum (Sp).

Høylandet: 82 prosent stemte for at Høylandet kommune skal bestå som egen kommune. 17,3 prosent stemte for at Høylandet skal slå seg sammen med kommunene Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos og Overhalla. 0,7 prosent blanke stemmer.

Fosnes: Et flertall på 67,9 prosent har stemt ja til sammenslåing med de fem andre kommunene i Namdalsregionen. 31,4 prosent har stemt nei. Fremmøte: 57,9 prosent.

Flatanger: 73,81 % stemte for at Flatanger fortsatt skal være egen kommune, 26,01% stemte for at Flatanger skal slå seg sammen med Fosnes, Høylandet, Overhalla, Namdalseid og Namsos. Valgdeltakelsen var på 61,38 %.

Storebror i Namdalsregionen, Namsos kommune har gjennomført en innbyggerundersøkelse, som viser at 71 prosent av de spurte er svært positive eller ganske positive til sammenslåing, mens 16 prosent er ganske negative eller svært negative.

Også fylkessenteret i Nord-Trøndelag, Steinkjer, holder sammen med nabokommunene folkeavstemning.

Steinkjer:

Under hver fjerde stemmeberettigede i Steinkjer møtte frem da et flertall av steinkjerbyggen sa ja til sammenslåing med nabokommunene. Fremmøtet var på 24,53.

60,6 prosent stemye ja til sammenslåing med Verran og Snåsa

38,5 prosent stemte nei til sammenslåing

– Nå går vi mot sammenslåing mellom Steinkjer og Verran, sier Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) til Trønderavisa. Dermed synes det klart at Steinkjer vokser, om enn noe mindre enn de ønsket.

Verran:

Innbyggerne i Verran sier ja til sammenslåing og ender dermed trolig opp i nye Steinkjer kommune.

73,8 prosent sier ja til sammenslåing med Steinkjer og Snåsa

26,2 prosent sier nei til sammenslåing

– Jeg håper inderlig de ønsker oss velkommen, sier Verran-ordfører Anders Lindstrøm (Ap) til Trønderavisa.

Snåsa:

Innbyggerne sier nei til sammenslåing med Steinkjer og Verran.

29,4 prosent sier ja til sammenslåing med Steinkjer og Verran

69,8 prosent sier nei til sammenslåing

0,8 prosent blanke

Forhåndsstemmene i Snåsa viser 67,7 prosent nei.

Lenger sør i fylket anbefalte kommunestyret i Stjørdal før helgen en sammenslåing med nabokommunen Frosta som holder avstemning.

Det ble imidlertid et knapt nei-flertall på Frosta:

46,5 prosent har stemt ja til sammenslåing med Stjørdal

52,1 prosent har stemt nei til sammenslåing med Stjørdal

1,4 prosent har stemt blankt

Mest nei i Nordhordaland

Flere av kommunene i Nordhordaland vendte tommelen ned for planene om en ny storkommune i regionen.

Austheim:

Som ventet klart nei til sammenslåing med andre kommuner.

26 prosent sier ja til sammenslåing med Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy

74,0 prosent sier nei til sammenslåing

Meland:

Det ble nesten dødt løp i Meland.

48,7 prosent sier ja til sammenslåing med Lindås, Radøy og eventuelt flere kommuner i Nordhordaland

50,9 prosent sier nei til sammenslåing

0,7 prosent av stemmene var blanke.

Bare 36,6 prosent av innbyggerne har valgt å avgi stemme.

Modalen

En av landets minste kommuner har den klart største nei-andelen så langt. Modalen setter også rekord i fremmøte med 74 prosent, det er høyere enn ved stortingsvalget i 2013 da 69,6 prosent avga stemme.

95,8 prosent stemte nei til sammenslåiong

3,7 prosent stemte ja til Modalen inn i Nordhordaland kommune

0,5 prosent stemte blankt

Masfjorden

Innbyggerne sier klart nei til sammenslåing med andre kommuner.

17 prosent har stemt ja til sammenslåing med andre kommuner i Nord-Hordaland

13 prosent har stemt ja til sammenslåing med Gulen

70 prosent har stemt nei til sammenslåing

Gulen:

Innbyggerne sier nei til å slå seg sammen med andre kommuner.

17 prosent ar stemt ja til sammenslåing med Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy

26 prosent har stemt ja til sammenslåing med Masfjorden

57 prosent har stemt for at Gulen skal fortsette som egen kommune

Fremmøte: 45,8 prosent.

I Lindås kommune er det gjennomført innbyggerundersøkelse. Her sier 69 prosent ja til å slå seg sammen med andre kommuner i regionen, mens 26 prosent sier nei og fire prosent har svart vet ikke.

I Radøy sa også innbyggerne ja til kommunesammenslåing. 51 prosent av de spurte svarte ja, mens 42 prosent svarte nei i innbyggerundersøkelsen.

Flere i Hardanger

Eidfjord:

Innbyggerne i Eidfjord sier nei til å slå seg sammen med andre kommuner.

36,6 prosent stemte ja til sammenslåing med Ulvik og Granvin

36,6 prosent stemte ja til sammenslåing med en elelr flere av kommunene Ulvik, Granvin og Ullensvang

1,9 prosent stemte blant

Ulvik:

Det er flertall for sammenslåing i Ulvik.

50,9 prosent stemte ja til sammenslåing med en eller flere av kommunene Eidfjord, Granvin og Ullensvang

40,5 prosent stemte nei til sammenslåing

8,7 prosent stemte blankt.

Ullensvang:

Innbyggerne i Ullensvang ga et klart råd om at kommunen bør gå sørover og slå seg sammen med Odda og Jondal.

56,2 prosent stemte ja til sammenslåing med Odda og Jondal

29,4 prosent stemte ja til sammenslåing med Eidfjord, Ulvik og Granvin

12,3 prosent stemte nei til sammenslåing

Granvin:

Granvin hadde på forhånd gjort det klart at de var for små til å stå alene og ba derfor innbyggerne stemme på tre ulike sammenslåinger.

58 prosent sier ja til sammenslåing med Ulvik, Eidfjord og Ullensvang

41 prosent sier ja til sammenslåing med Voss

1 prosent sier ja til sammenslåing med Kvam

Jondal:

Det ble svært jevnt i folkeavstemningen i Jondal

9,58 prosent sier ja til sammenslåing med Kvam

40,19 prosent sier ja til sammenslåing med Ullensvang og Odda

49,76 porosent sier nei til sammenslåing

Odda:

Et klart flertall I Odda sier ja til sammenslåing, og vil heller ikke slippe Røldal over til Suldal.

80,5 prosent sier ja til sammenslåing med Ullensvang og Jondal

18,2 prosent stemte nei til sammenslåing

1,3 prosent stemte blankt

I Kvam herad er det gjennomført innbyggerundersøkelse. 56 prosent av de spurte er for å slå kommunen sammen med Jondal, mens 25 prosent er mot. 19 prosent har svart vet ikke. På spørsmålet om sammenslåing med Granvin har 41 prosent av de spurte i Kvam svart ja, 44 prosent nei og 15 prosent vet ikke.

Ulike alternativ i Sogn

Flere kommuner i Sogn og Fjordane har gitt innbyggerne ulike alternativer å ta stilling til:

Aurland:

Et klart flertall har stemt nei til sammenslåing. Bare i Skjerping krets var det flertall for sammenslåing med Voss og Vik.

15,7 prosent stemte ja til sammenslåing med Voss og Vik

84,3 prosent stemte nei til sammenslåing

Forhåndsstemmene tyder på klart nei-flertall med 80,9 prosent i Aurland.

Balestrand:

Dagens knappeste ja-flertall kom i Balestrand.

51,0 prosent stemte ja til sammenslåing

49,0 prosent stemte nei

Høyanger:

Høyanger har sagt klart nei til sammenslåing med andre kommuner.

18,4 prosent stemte ja til sammenslåing med Balestrand

14,3 prosent stemte ja til sammenslåing med Hyllestad og Balestrand

67,3 prosent stemte nei til sammenslåing

Leikanger

Innbyggerne i Leikanger sier nei til sammenslåing.

HAR SAGT JA: Så lagt har fjorten kommunestyrer vedtatt å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. (Grafikk: Jørgen Herland/TV 2).
HAR SAGT JA: Så lagt har fjorten kommunestyrer vedtatt å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. (Grafikk: Jørgen Herland/TV 2).

36,9 prosent stemte ja til sammenslåing med Balestrand, Sogndal og Vik

61,6 prosent stemte nei til sammenslåing

1,5 prosent stemte blankt.

Sogndal:

Sogndal ble den eneste ja-kommunen i spørsmålet om en ny Sogn kommune.

61 prosent stemte ja til sammenslåing med andre kommuenr

38 prosent stemte nei

Vik

Et klart flertall i Vik sier nei til å gå sammen med andre kommuner.

2,6 prosnet sier ja til sammenslåing med Balestrand, Leikanger og Sogndal

31,6 prosent sier ja til sammenslåing med Aurland og Voss

65,8 prosent sier nei til sammenslåing

I Voss kommune er det gjennomført innbyggerundersøkelse. 70 prosent av de spurte vil slå seg sammen med en eller flere av kommunene Granvin, Vik eller Aurland. 22 prosent svarer nei, mens 8 prosent har svart vet ikke.

To i Telemark

I Telemark er det to kommuner som avholder folkavstemning om sammenslåing. Seljord sier klart nei, dermed blir det ingenting av sammenslåingen.

Kviteseid

27,5 prosent har stemt ja til sammenslåing med Seljord

71,8 prosent har stemt nei til sammenslåing

Seljord

22,9 prosent stemte ja til sammenslåing med Kviteseid

77,9 prosent stemte nei til sammenslåing

En i Østfold

Flere kommuner i indre Østfold har forhandlet om to ulike alternativer for kommunesammenslåing (K4 og K6). Bare en av dem avholder folkeavstemning i kveld.

Spydeberg

Innbyggerne i Spydeberg ønsker ikke å slå seg sammen med andre kommuner. 44,8 prosent deltok i folkeavstemningen som kun ble gjennomført elektronisk.

32,2 prosent stemte ja til sammenslåing med Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Trøgstad

67,8 prosent stemte nei til sammenslåing

Folket stemmer i Nordland:

Tre kommuner i Nordland har avstemning mandag.

Grane:

Folket har sagt klart nei til alle alternativer for sammenslåing.

78,1 prosent stemte nei

20,1 prosent stemte ja

1,8 prosent stemte vet ikke

Hattfjelldal:

8,6 prosent stemte ja til sammenslåing med Grane, Hemnes og Vefsn

90,4 prosent stemte nei til sammenslåing

Narvik:

Selv om bare 12,6 prosent av innbyggerne i Narvik møtte frem, ga de likevel et klart råd om sammenslåing med nabokomunen Evenes.

91 prosent stemte ja til sammenslåing med Evenes

8 prosent stemte nei til sammenslåing

(Evenes avholder folkeavstemning 30. mai)

Nei i Gudbrandsdalen

Søndag sa innbyggerne i seks av sju kommuner i Gudbrandsdalen nei til sammenslåing.

Den eneste ja-kommunene i dalen ble Sør-Fron hvor 73,5 prosent stemte for Midt-Gudbrandsdal kommune, mens 25,6 prosent sa nei.

I nabokommunen Nord-Fron ble det bare 37,6 prosent ja, mens 62,5 % stemte nei og i Ringebu var det 25,7 prosent som stemte ja, mens 74,3 prosent stemte nei.

I Lom sa 76 prosent nei, 21 prosent ja, mens 3 prosent var blanke på spørsmålet om sammenslåing med naboen Sjåk. I Sjåk kommune stemte 20,5 prosent ja, mens 76,9 prosent stemte nei til Sjåk.

I Sel stemte 32,6 prosent ja til sammenslåing med nabokommunen Sel, mens 59,6 prosent sa nei. I Sel var det et klart nei med 81,6 prosent, mot 16,7 som stemte ja.