Tingrettsdommer Kim Heger har besluttet at rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skal starte 3. januar 2017. Etter planen skal saken gå fem måneder i Oslo tingrett fram til 9. juni 2017.

– Det er som vi ba om, etter at Lime-saken har ble så voldsomt forsinket, sier Jensens forsvarer, John Christian Elden til TV 2.

Påtalemyndigheten, ved statsadvokat Lars Erik Alfheim, tar tingrettens avgjørelse til etterretning.

– Det er en vurdering retten har gjort etter at lagmannsretten sendte saken tilbake. Da får det være greit, sier Alfheim til TV 2.

– Helt fornøyd er dere vel ikke?

– Det var ønskelig fra vår side å få saken til retten tidligere, sier Alfheim.

Jensen lite fornøyd

Opprinnelig skulle rettssaken starte i august 2016, men Eirik Jensens forsvarere, John Christian Elden og Arild Holden, anket dette til Borgarting Lagmannsrett.

De argumenterte med at de begge var opptatt med Lime-saken som har blitt kraftig forsinket.

Eirik Jensen er lite fornøyd med at rettssaken utsettes.

– Han er ikke begeistret, men han skjønner at tingretten fikk problemer når Lime-saken ble utvidet, sier Elden til TV 2.

Mer enn 200 vitner

Partene i saken har allerede varslet mer enn 200 vitner i saken. Blant dem en hel rekke politiansatte som har jobbet tett med Eirik Jensen i Oslopolitiet, ansatte i Politidirektoratet, Spesialenheten for politisaker og etterforskere fra Asker og Bærum politidistrikt.

Politimannen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj.

Spesialenheten mener han har mottatt 2,1 millioner kroner for medvirkning til innførselen av hasjen.

Dette har en strafferamme på 21 års fengsel.

Nekter straffskyld

Den betrodde polititjenestemannen ble pågrepet 24. februar 2014 i garasjeanlegget ved politihuset på Grønland.

Jensen satt varetektsfengslet fram til han ble løslatt 30. mai samme år, etter nesten 100 dager i varetekt. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Gjermund Cappelen erkjenner straffskyld både for korrupsjonen og innførselen av hasj.