Kraftig voldsøkning i norske fengsler: – Jeg har slåss fysisk med innsatte og ansatte

Vold- og trusselbruk i norske fengsler har eksplodert, og både ansatte og innsatte slår nå alarm.

Stadig oftere oppstår det konfrontasjoner og konflikter i fengslet mellom ansatte og innsatte.I 2014 ble det registrert 508 vold- og trusselhendelser. I 2015 steg antallet hendelser til hele 801. Ansatte mener at kraftige kutt i fengselsbudsjettene er årsaken.- Har blitt verreAlex er dobbeltdrapsdømt, og har sittet 18 år i fengsel. Har forteller at han har slåss fysisk med andre innsatte, og også ansatte.Han