I dag vedtas forbudet mot «stalking»

Torsdag vedtas lovhjemmelen som gjør at personforfølgelse, også kjent som stalking, blir forbudt i Norge.

ILLUSTRASJONSFOTO:
ILLUSTRASJONSFOTO:

I motsetning til våre skandinaviske naboland, har ikke Norge hatt et konkret forbud mot slik forfølgelse, og det har derfor vært vanskeligere å straffeforfølge, skriver Dagbladet.

– Nå får vi det endelig på plass. Det er en stor dag for dem som er blitt utsatt for stalking, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Hittil har lovens paragraf 166 om «hensynsløs atferd» ofte blitt brukte til å straffe stalking, men nå legges forfølgelse til i lovteksten. I tillegg kommer en ny paragraf 166a som sier at «den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter» kan straffes med inntil fire år i fengsel.

– Denne bestemmelsen rammer den alvorligste formen for stalking, den som rammer bevegelsesfrihet og kan være ekstremt plagsom, sier Anundsen.

(NTB)

Mer innhold fra TV 2