Tromsø forbereder seg på ankomst av en amerikansk ubåt. FOTO: AFP / NTB SCANPIX 
Tromsø forbereder seg på ankomst av en amerikansk ubåt. FOTO: AFP / NTB SCANPIX  Foto: PM1 Robert R. MCRILL

Atomdrevet amerikansk ubåt inntar Tromsø

TROMSØ/OSLO (TV 2): Det er varslet at en reaktordrevet ubåt vil legge til kai ved Grøtsund fort.

Amerikanske myndigheter har bedt om styrkebeskyttelse for flere marinefartøyer i Tromsø.

– Det kan jeg bekrefte, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

Onsdag ettermiddag bekrefter FOH overfor TV 2 at det dreier seg om et administrativt anløp med en amerikansk atomubåt.

– Vi kan ikke opplyse om detaljer, men det dreier seg om en reaktordrevet ubåt, sier major Elisabeth Eikeland til TV 2.

Den amerikanske marinen har tre ubåtklasser, og samtlige er reaktordrevne. Opplysninger om ubåter omfattes tradisjonelt av hemmelighold, da de representerer en svært viktig strategisk kapasitet.

– Vi har gitt positivt svar på en en forespørsel om kaiplass for et eller flere utenlandske marinefartøy, sier havnesjef Hallvard Pettersen.

Han bekrefter at fartøyene er henvist til den nye kommunale havna ved tidligere Grøtsund Fort på fastlandet nord for Tromsø sentrum. Den tidligere NATO-basen Olavsvern er i dag på private hender, og ble i 2014 åpnet som vinterkvarter for russiske forskningsfartøy. I 2015 vakte salget av den topphemmelige basen internasjonal oppmerksomhet.

TV2s kilder har opplyst at besøket dreier seg om en eller flere atomdrevne ubåter, og at det ikke kan utelukkes at de også er utstyrt med atomvåpen. Det siste avvises imidlertid bestemt av Forsvarets operative hovedkvarter.

– Jeg er ikke kjent med dette, men spørsmålet om å tillate besøk av atomdrevne fartøy tillegger andre myndigheter, sier havnesjef Pettersen.

De siste dagene har det vært arbeidet intenst med å utvikle lokale beredskapsplaner for et flåtebesøk som involverer atomdrevne fartøy. I 2011 ble 120 norske soldater satt inn som styrkebeskyttelse i Tromsø da en amerikansk fregatt la til kai i Tromsø.

– Vi er involvert som myndighet. Vi har holdt på med beredskapsplanlegging for dette, og det er en krevende hendelse, sier fylkesmann Bård M. Pedersen, til TV 2.

– Kan du bekrefte at det aktuelle anløp vil skje fredag?

– Anløpet er ikke bekreftet på fredag. Det har vært litt frem og tilbake om når det skulle bli. Vi fikk første gang informasjon for flere uker siden. Det har blitt endret flere ganger siden da.

Samarbeider om beredskapen

Statens strålevern, Tromsø kommune, Fylkesmannen i Troms, Havnevesenet og politiet i Troms samarbeider nå om et beredskapsplanverk.

– Vi jobber med et objektplanverk til å ta i mot atomdrevne fartøy på kaia. Det kan også gjelde sivile fartøy, som for eksempel isbrytere med atommotor, sier fylkesberedsskapssjef Per Elvestad til TV 2.

Han ønsker å redusere frykten for et eventuelt utslipp, og viser til at det ikke er privat bebyggelse i umiddelbar nærhet til kaia.

– Dersom det skulle oppstå noe, regnes 500 meter rundt båten som den kritiske sonen. Sjansene for et eventuelt utslipp, er mikroskopiske og konsekvensene vil bli minimale sier Elvestad til TV 2 og legger til at det for tiden ikke er annen aktivitet på kaia.

– Båtene stenger ned atomreaktoren når de kommer inn i norsk territorialfarvann. For hver enkelt båt som skal legge til kai, må Statens strålevern vurdere båten før de gir konsesjon til å legge til kai, sier Elvestad til TV 2.

UNN: – Har hverken utstyr eller personell

Også Universitetssykehuset Nord-Norge har deltatt i det forberedende arbeid med en beredskapsplan.

– Vi har hverken utstyr eller personell som er trent for de tiltak som inngår i beredskap på dette nivå. Vi har ikke anlegg for rensing, og vi har heller ikke trent med atomberedskap for øye på flere år, sier klinikkoverlege på UNN, Mads Gilbert til TV 2.

– Vi er involvert i den aktuelle planlegging, bekrefter politimester Ole B. Sæverud til TV 2.

– Vi planlegger for at befolkningen ikke skal ha noe å frykte, sier han.

Det amerikanske flåtebesøket er varslet i kjølvannet av at NATO og amerikanske forsvarsmyndigheter har signalisert en klar vilje til mer synlig tilstedeværelse nær russisk territorium, og at atomdrevne fartøy nå får søke havn nær Nord-Norges største by vil helt sikkert resultere i debatt.