Idrettsleder dømt for 119 tilfeller av trusler

Meldinger fra 42-åringens telefon inneholdt trusler med blant annet voldtekt av barna til mottakerne, men mannens forsvarer hevder andre har sendt meldingene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

42-åringen ble i Fredrikstad tingrett dømt til fire års fengsel for truslene, som ble fremmet via SMS-meldinger.

I tillegg til 119 tiltalepunkter som gjelder trusselmeldinger, ble han dømt for andre støtende meldinger.

Dette var mannens femte dom for trusler og plagsom adferd.

I ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble han frikjent for noen få punkter, men fikk en seks måneders lengre fengselsstraff.

Den 42 år gamle mannen har en lang historikk i rettsvesenet. I 2003 ble han dømt for trusler.

– Saken gjaldt i hovedsak omfattende sjikane, trusler og hærverk mot moren og stefaren til en gutt tiltalte hadde truffet i sitt arbeid ved SFO. Tiltalte var blitt sint på de fornærmede fordi de ikke lot sønnen på åtte år overnatte hos ham, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen som kom denne uken.

Overgrepsfrikjent i ankesak

I tingretten i 2003 erkjente tiltalte at han sto bak noen av de forholdene han ble dømt for, men ikke alle. Tingretten konkluderte imidlertid med at han også hadde begått forholdene han påsto at andre sto bak.

Fire år senere ble han dømt i tingretten for seksuelle overgrep mot en da elleve år gammel gutt. I ankesaken i 2007 ble han frifunnet for overgrep.

Lagmannsretten dømte likevel mannen til å betale erstatning til gutten som sto som fornærmede i saken. Beviskravet i straffesaker er strengere enn i sivile søksmål, der sannsynlighetsovervekt er nok.

Den fornærmede i overgrepssaken var gjenganger i SMS-truslene 42-åringen sendte. I flere meldinger signerte han med navnet til den nå 20 år gamle mannen.

42-åringen nektet for å ha sendt disse meldingene. Han forklarte i retten at personer som var ute etter å ta ham, hadde sendt meldingene. Han trakk frem nettopp 20-åringen som en av personene i et miljø som kan ha vært ute etter ham.

Utestengt fra idrettsverv

Mannen har vært aktiv som dommer og trener i barneidrett. I 2009 dømte Norges idrettsforbund ham til fem års eksklusjon og tap av medlemskap fra idretten, fordi han hadde vært tiltalt for overgrep.

I retten forklarte han at det kunne være noen i idretten som også var ute etter å ramme ham.

42-åringen viste til at han oppholdt seg i Danmark da noen av meldingene ble sendt, mens datatrafikken viste at meldingene ble sendt fra Norge.

Som bevis la hans advokat frem billetter til danskebåten.

– Det er fremlagt billetter i tiltaltes navn som gjelder fergereise fra Oslo til Fredrikshavn 16. juni 2013 med retur til Oslo 17. juni klokken 18.30. Dersom tiltalte benyttet billetten, er det lite sannsynlig at han selv kan ha sendt meldingene som ble mottatt formiddagen 17. juni 2013, påpeker Borgarting lagmannsrett.

– Fikk andre til å sende meldinger

Retten konkluderer likevel med at dette ikke skaper nok usikkerhet rundt 42-åringens skyld, og viser til at noen av tiltalepunktene også gjelder medvirkning.

– Det er enkelt å få andre til fysisk å sende SMS-meldinger for seg og til at det er konkrete holdepunkter for at tiltalte også har gjort det, skriver retten.

Lagmannsretten finner det dessuten utenkelig at andre kunne vite om en forbindelse mellom tiltalte og flere av de fornærmede i saken.

Forsvarer: – Ren spekulasjon

42-åringens forsvarer mener derimot at det er utenkelig at noen ville hjelpe ham med å sende slike meldinger.

– Det er ren spekulasjon. Hvem skulle hjelpe ham med det? Han er ikke del av kriminelt miljø. Man prøver å konstruere en tilknytning. Først het det konflikt, deretter ble det endret til tilknytning. Han var ikke i konflikt med noen. Han har overhodet ikke motiv for handlingen. Han vet at han hadde havnet i fengsel dersom han hadde sendt slike meldinger. Det er ikke motiv for en forbrytelse, sier advokat Jacob Ringsrød.

Han mener retten ikke burde overhøre 42-åringens forklaring om at andre kunne være ute etter å ta ham.

– Det er et massivt hat mot ham i enkelte miljøer. Motivet er å ta en antatt pedofil. Han ble frikjent for seksuelle overgrep, men det er flere som er overbevist om at han er skyldig, sier Ringsrød.

– Bringer saken videre

Forsvareren sier han vil prøve å ta saken opp enda et nivå i rettssystemet.

– Jeg antar at han vil bringe saken videre. Det får vi ta når den tid kommer. Men jeg mener det er begått alvorlige saksbehandlingsfeil. Det er mange bevis- og etterforskningsskritt som mangler. Saken er etterforsket kun ut fra antakelsen om at han er skyldig, sier Ringsrød.

– Gjennom ensidig etterforskning blir bevisbildet tilsvarende ensidig, det gir retten en ensidig og ufullstendig bevis- og saksfremstilling, sier han.