Etter at privat helsetjeneste i 2009 ble en del av pasientskadeordningen, har antellet klager på private helsetjenester doblet seg.

NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad mener det dreier seg om økte kunnskaper om klagetilgang.

– I dag melder man erstatningskrav kun til NPE, enten det er skader som har skjedd i offentlig eller privat helsetjeneste. NPE er opptatt av å synliggjøre erstatningsordningen i samfunnet. Dette gjør det sannsynligvis enklere for pasientene å orientere seg, sier han.

133 millioner

En ny rapport som NPE har utarbeidet om private helsetjenester, viser at etaten har mottatt 3113 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste mellom 2009 og 2015.

867 erstatningssøkere har i denne perioden fått 133 millioner kroner i erstatning.

Tannleger og tannlegespesialister utgjør 54 prosent av sakene. 17 prosent av sakene gjelder kirurger.

– Den vanligste behandlingen i privat helsetjeneste er jo tannbehandling, derfor ser vi også at de fleste sakene gjelder klager på dette, sier Jørstad.

Hvilke tannlegebehandlinger nordmenn klager på, ser du i reportasjen øverst.

Plastikkirurgi er også en stor andel av erstatningssakene.

– Alvorlig

76 prosent av de 867 medholdssakene skyldes svikt i behandlingen, som mangelfull oppfølging, feil behandlingsmetode, eller pasienter som har fått behandling selv om det ikke var grunnlag for behandlingen.

– Dette er skader som vi mener burde vært unngått. Vi må huske på at for alle som får en pasientskade som skyldes svikt, så er det alvorlig. Det er derfor viktig at de enkelt kan melde saken sin til NPE, sier Jørstad.

Av de 133 millionene som NPE har betalt ut i erstatning, er det utbetalt 43 millioner kroner etter tannlegesaker.

Kirurgisakene står for 28 millioner kroner, mens saker som involverer andre legespesialister står for 30 millioner kroner av erstatningene som er utbetalt.