WOLLA GÅRD: En dårlig vedlikeholdt bygning der det er vanskelig å utføre godt renhold, er konklusjonen etter tilsyn på Søndre land statlige mottak. Foto: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS.
WOLLA GÅRD: En dårlig vedlikeholdt bygning der det er vanskelig å utføre godt renhold, er konklusjonen etter tilsyn på Søndre land statlige mottak. Foto: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS.

Gravid kvinne ble plassert på rom fullt av fukt og muggsopp

Søndre land statlige asylmottak på Wolla gård får slakt i ny rapport. – Vondt å se forfallet, sier kommuneoverlegen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Inspeksjonsrapporten fra Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har avdekket store mangler i vedlikeholdet av asylmottaket, som ligger på Wolla gård i Søndre land.

Stedet har 64 beboere fordelt på 29 rom, og leies ut av Wollastiftelsen til VAM AS, som er driftsoperatøren for Søndre Land statlige mottak.

«Omfanget av avvik og anmerkninger er så stort at boforholdene er godt under det man skal kunne forvente» er en av vurderingene i inspeksjonsrapporten.

Omfattende tilsyn

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn har nå satt i gang omfattende tilsyn av mottak i de seks kommunene de har ansvar for.

Ifølge UDI skal standarden på mottakene være «nøktern», men det må være helsemessig forsvarlig.

Kommuneoverlegen i Søndre land følger tilsynsprosessen tett.

– Her er et eksempel på hvor nødvendig slike tilsyn er, sier Jens A. Mørch, som i mange år har vært kommuneoverlege i Søndre Land og Vestre Toten kommune.

– Mottakene har levd sitt eget liv utenfor lupen, men nå er vi godt i gang med en tilsynsrunde for å få dette på plass. Selv om det er mye som er bra, finner vi også mye som definitivt gir rom for betydelige forbedringer, sier han.

MUGGSOPP: Stedet er preget av langvarig mangel på vedlikehold, heter det i tilsynsrapporten.
MUGGSOPP: Stedet er preget av langvarig mangel på vedlikehold, heter det i tilsynsrapporten.

– Er Wolla gård det verste eksempelet fra deres område?

– Det peker seg litt ut ja. Samtidig finner vi elementer av det samme på flere steder.

– Hva synes du om at standarden er blitt så dårlig?

– Jeg syns det er vondt å se at det har forfalt såpass som det har gjort. Her var det nødvendig med en klar påpekning av ting som er uakseptable i forhold til bostandard, og generell slitasje som ikke er fanget opp tidsnok.

Wolla gård har en ærverdig historie som både hotell, rekreasjonssted og opptreningssenter. Foto: Wollastiftelsen
Wolla gård har en ærverdig historie som både hotell, rekreasjonssted og opptreningssenter. Foto: Wollastiftelsen

Livskvalitet

Kommuneoverlegen sier de også har mulighet til å pålegge mottaket å finne mer egnede lokaler, også i påvente av utbedringer, og uavhengig av frist, dersom boforholdene vurderes å være helsemessig uforsvarlige.

– Vårt mandat er at de menneskene som er prisgitt oss og det botilbudet vi kan gi dem, har så god livskvalitet som mulig, både fysisk, psykisk og sosialt, sier Jens Mørch til TV 2.

Miriam Tessem Strøm er er rådgiver i Helse- og miljøtilsynet, og var med på inspeksjonen av Wolla Gård. Under tilsynet fant de blant annet mye fuktskader som enkelte steder hadde gitt vekst av muggsopp. Et av bildene i rapporten viser badet til et par som venter barn, der fuktskadene er betydelige.

Tilsynet påpeker at det ikke er mulig å utføre godt renhold på barnebasen.
Tilsynet påpeker at det ikke er mulig å utføre godt renhold på barnebasen.

– Vårt mål er å hjelpe mottakene å sørge for en tilfredsstillende bokvalitet. De vil etterhvert skjønne hva vi ser etter. Vår erfaring er at hvis stedet har et godt utgangspunkt vil det også bli tatt bedre vare på, sier Strøm til TV 2.

Pusset opp med paller

Stedet har blitt forsøkt pusset opp, men løsningene er ikke tilfredsstillende. Blant annet har driftsoperatøren valgt å bruke paller som kjøkkenbenk, og i rapporten slås det fast at dette er en løsning som gjør kjøkkenet vanskelig å holde rent.

I tillegg mangler kjøkkenet lufteluker, har ingen varmekilder og det er heller ikke lagt til rette for at beboerne skal kunne vaske hendene mens de lager mat.

Siden det ikke er plass til å oppbevare mat på kjøkkenet må beboerne ha dette inne på rommene sine. På grunn av mangel på oppbevaringsplass blir også kjøkkenutstyr stående på gulvet.

PUSSET OPP MED PALLER: Inspektørene påpeker at det oppussede kjøkkenet har en standard som gjør det vanskelig å holde rent. 
PUSSET OPP MED PALLER: Inspektørene påpeker at det oppussede kjøkkenet har en standard som gjør det vanskelig å holde rent. 

Kjelleren er innredet, men mangler rømningsveier. Lufteventilene på treningsrommet er fyllt igjen med skumgummi, og ventilasjonsanlegget er heller ikke i henhold til bostandard.

Stedet hadde tidligere en lekeplass for barna ute, men den er fjernet. Inne finnes en barnebase, men den er heller ikke tilfredsstillende stand. Blant annet er det lagt teppefliser tilsynelatende tilfeldig utover gulvet, noe som gjør det veldig vanskelig å rengjøre tilfredsstillende, ifølge rapporten.

Ikke så vanskelig å fikse

VAM AS, som er driftsoperatør for Søndre land statlige mottak, sier de tar tilsynsrapporten alvorlig, og allerede er i gang med utbedringer i samarbeid med huseier.

– Men hvorfor har dere latt standarden bli så dårlig?

– Det er en utrolig slitasje på asylmottak. Jeg synes ikke det er så redselsfullt som det ser ut på bildene. Men vi er i gang med å rydde opp slik at de snart kan komme ut og se igjen, sier Tom Gunnar Børresen, styreleder og daglig leder i VAM.

GRAVID KVINNE: Slik så det ut på badet hos paret som ventet barn. 
GRAVID KVINNE: Slik så det ut på badet hos paret som ventet barn. 

– Men det er jo mye som har forfalt over lang tid. Hvorfor har dere ikke gjort noe med dette før?

– Nå kan jeg bortforklare eller la være, men nå bare rydder vi opp i dette.

– Hvorfor pusset dere opp kjøkkenet med paller?

– Paller? Det er bare tull med paller der. Vi har tatt de vekk. Det ser forferdelig ut på bildene. Det var vel tenkt som en kul løsning, men det passer nok bedre på en restaurant eller noe.

Han sier at nye bord til kjøkken er bestilt.

Ifølge Børresen er mange av påleggene relativt enkle å rydde opp i, og de har hatt snekkere på befaring som utarbeider en plan. Sammen med huseier Wollastiftelsen vil de utbedre slik at standarden blir god nok.

Totalt 19 utbedringspålegg

Driftsoperatør VAM AS har nå fått totalt 19 utbedringspålegg. De må utbedre fuktskadet materiale, bytte ødelagt el-materiell, sørge for god ventilasjon og legge til rette for bedre renhold.

Kommuneoverlege Jens A. Mørch. 
Kommuneoverlege Jens A. Mørch. 

– Dialogen med mottakene er stort sett god og de hilser tilsynet velkommen. Dette handler ikke om kosmetikk, men om helse, sier kommuneoverlege Jens A. Mørch til TV 2.

Han forklarer at mottakene derfor er nødt til å rette seg etter påleggene.

– Vår jobb er å peke på avvikene, for å sikre forsvarlige boforhold. Hva som bør prioriteres framgår av tilsynsrapporten. Vi samarbeider også med Branntilsynet, som er viktige aktører, sier han.

– Mugg og fukt ikke representativt

Utlendingsdirektoratet sier til TV 2 at mugg og fukt ikke er representativt for mottakene.

– Vi har ulik bygningsmasse til bruk for mottak. Noe bygningsmasse er nok mer krevende å holde vedlike for huseier og driftsoperatør, men mugg og fukt er ikke representativt for mottakene generelt, sier Siv Kjelstrup, regiondirektør i Utlendingsdirektoratet.

– Kommuneoverlege Mørch sier mange mottak har fått «leve sitt eget liv» utenfor lupen før de nå satte i gang en tilsynskampanje. Er det noe UDI kjenner seg igjen i?

– Det synes som om det er noe ulik praksis mellom kommuner, når det gjelder gjennomføring av tilsyn etter Lov om miljørettet helsevern. Det er positivt at Gjøvik-regionenes Helse-og miljøtilsyn har en stor innsats rettet mot asylmottak og vi har også innledet et samarbeid, slik at vi kan samarbeide mer om våre tilsyn og kunnskaper om hverandres virksomhet, sier Kjelstrup til TV 2.