Derfor reagerer du med redsel – selv i ufarlige situasjoner

Det viktige er ikke hvorfor du er redd, men hva du gjør med frykten når du blir redd.

Kroppens fryktreaksjon er akkurat den samme uavhengig av om det du er redd for faktisk er farlig.Forskere mener vi er født med en tendens til å bli reddere for enkelte ting, som høyder, høye lyder, og slanger.- Noen frykter har blitt prioritert gjennom naturen gjennom naturlig seleksjon og sitter i genene våre, sier lege og programleder Line Jansrud.Mye tyder på at hjernen er programmert til å være føre var.- Gjennom tusenvis av år har forfedrene våre vært i kontak