SOLDATER FRA NORGE: Pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, forsvarminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende i forbindelse med ytterligere bidrag til kampen mot IS. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
SOLDATER FRA NORGE: Pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, forsvarminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende i forbindelse med ytterligere bidrag til kampen mot IS. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Poppe, Cornelius

Solberg: Norge skal trene opp syriske styrker

Norge sender 60 nye soldater som skal bidra med trening, rådgivning og operativ støtte i kampen mot IS, opplyser statsminister Erna Solberg.

Ifølge regjeringen kan det bli aktuelt med trening på syrisk territorium.

– Regjeringen har besluttet å stille et nytt militært bidrag til koalisjonens operasjon. Styrken på om lag 60 soldater vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL. Det norske bidraget vil inkludere norske spesialstyrker. De norske styrkene vil ha base i Jordan, opplyser Solberg.

Hvis operasjonskonseptet utvikles, og situasjonen tilsier trening og støtte på syrisk territorium, vil regjeringen konsultere Stortinget særskilt om dette.

– Utenriksministeren og jeg har i dag orientert Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om oppdraget, og regjeringen legger stor vekt på å fortsette å holde Stortinget informert om utviklingen i kampen mot ISIL og de norske bidragene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ap og Krf støtter regjeringen

Arbeiderpartiet støtter et nytt norsk militært bidrag til opplæring, trening og støtte til grupper som skal kjempe mot IS.

– Vi har forsikret oss om at det folkerettslige mandatet er på plass. Norge bidrar i dag til trening av kurdiske soldater inne i Irak, og vi støtter nå utvidelsen av engasjementet til også å omfatte spesielt utvalgte syriske grupper, sier lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt.

ENIGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix
ENIGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Roald, Berit

Huitfeldt sier at Ap noterer at regjeringen vil holde Stortinget løpende oppdatert, og at den vil komme tilbake til Stortinget dersom det kommer forslag om å utvide det militære bidraget.

Også KrF støtter at Norge skal sende spesialstyrker for å trene opp syriske styrker i kampen mot IS, sier parlamentarisk nestleder Line Henriette Hjemdal (KrF).

– Det nye bidraget fra Norge tilbyr trening på jordansk territorium av syriske opposisjonelle styrker. Det er en forutsetning fra KrFs side at det folkerettslige grunnlaget er klart og at norske soldaters sikkerhet ivaretas godt, sier parlamentarisk nestleder Line Henriette Hjemdal (KrF).

KrF understreker at konflikten ikke kan bli løst uten en politisk prosess mellom partene som er en del av våpenhvilen.

– Fra KrFs side har vi presisert at bidragets formål utelukkende er å bekjempe IS, slik FNs sikkerhetsråd oppfordrer verdens land til. Parallelt må vi arbeide aktivt for en politisk løsning og hjelp til sivilbefolkningen, sier Hjemdal.

SV er kritiske

SV er ikke enig i beslutningen om at Norges spesialstyrker skal trene opp lokale syriske styrker i kampen mot IS, opplyser leder Audun Lysbakken.

– SV stiller seg ikke bak beslutningen om norsk militært engasjement i konflikten i Syria. Vi deler ønsket om å bekjempe ISIL, og er enig i at terrororganisasjonen også må slås tilbake militært, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV mener Norges innsats i Syria bør konsentreres om politisk og humanitær innsats. Partiet opplyser at det er uklart hvilke styrker norske soldater skal trene, og at det gir grunn til å være svært forbeholdne.

– Vi frykter at dagens vedtak kan gjøre at Norge på sikt blir trukket dypere inn i konflikten i Irak og Syria, uten at koalisjonen har en klar strategi for å skape fred og i en situasjon hvor vi risikerer å alliere oss med krefter som selv står bak omfattende brudd på internasjonal rett, sier Lysbakken.

(©NTB)