GJENFORENT MED BARNA: Barnevernet hentet tvillingene til Natasha og Erik på fødestua, kun få timer etter fødselen. Hovedbegrunnelsen var at Natasha var psykisk utviklingshemmet, noe som senere er blitt tilbakevist. Foto: TV 2
GJENFORENT MED BARNA: Barnevernet hentet tvillingene til Natasha og Erik på fødestua, kun få timer etter fødselen. Hovedbegrunnelsen var at Natasha var psykisk utviklingshemmet, noe som senere er blitt tilbakevist. Foto: TV 2

La frem kritisk rapport om Natasha og Erik før de ble gjenforent med barna

Advokaten reagerer kraftig på at barnevernet la fram en kritisk sakkyndig-rapport før foreldrene ankom på fredag.

Advokat Astrid Gjøystdal reagerer på at Barnevernet i Stange la fram en kritisk sakkyndig-rapport for behandlerne på mor/barn-institusjonen der den lille familien nå skal oppholde seg, før foreldrene var kommet dit.

– Rapporten inneholder feilaktige opplysninger om Natashas evnenivå og det blir helt galt om den ensidig brukes i planleggingen av oppholdet, sier advokat Gjøystdal.

Hun varsler at hun nå vil sende inn korrigerende dokumentasjon til senteret, blant annet fra en privat psykologekspert som har helt andre konklusjoner.

Ikke god nok omsorgsevne

Sakkyndig-rapporten ble etter det TV 2 får opplyst, bestilt av Fylkesnemda før Barnevernets krav om varig omsorgsovertakelse av tvillingene nylig ble behandlet. Den konkluderer med at tvillingforeldrene ikke har god nok omsorgsevne. Før psykologspesialisten som har skrevet rapporten fikk forklart seg, kalte nemndlederen partene inn til et møte. Barnevernet inngikk en avtale med Erik og Natasha om at de skal få prøve seg som tvillingforeldre, først gjennom et opphold på en mor/barn-institusjon.

Denne løsningen ble vurdert som uaktuell av Barnevernet da de tok tvillingene på sykehuset etter fødselen, med hovedbegrunnelsen at Natasha er psykisk utviklingshemmet. Avtalen som ble inngått står også i klar motstrid til innstillingen fra den sakkyndige psykologen.

– Evnemessige utfordringer

Hun har skrevet rapporten etter samtaler med Natasha og Erik og Barnevernet, samt observasjoner under samvær fram til april i år. Konklusjonen er at foreldrene, til tross for vilje til å ta imot veiledning og ønske om gjenforening med barna, ikke vurderes å å ha den omsorgsevnen som skal til for å kunne gi spedbarna adekvate og tilstrekkelige omsorgsbetingelser.

– Det framholdes i rapporten at Natasha har kognitive svakheter, men dette stemmer ikke. Det er rett og slett feil, noe to nye undersøkelser av henne dokumenterer, sier advokaten til TV 2.

I sakkyndigrapporten hevdes det at Natasha har evnemessige utfordringer, og det refereres blant annet til en undersøkelse en nevropsykolog gjorde av henne i 2014, der det er gjengitt en lav IQ-skår.

– Under nemndsmøtet ble denne nevropsykologen utspurt, og han innrømmet at IQ-skåren var blitt så lav på grunn av noe som måtte være en feil, muligens en regnefeil. Det er helt uforståelig at den sakkyndige bruker evnemessige utfordringer som argument mot henne, så lenge en professor og en ekspert-psykolog har undersøkt henne og konkludert med at hun er godt innenfor normalen, sier advokat Gjøystdal.

Anbefaler fosterhjem

Slik TV 2 forstår det er den sakkyndiges vurderinger gjort uavhengig av diagnosen psykisk utviklingshemming, som Barnevernet brukte som hovedbegrunnelse for aktuttvedtaket.

Psykologspesialisten kritiserer foreldrenes samspill med barna under samvær og legger blant annet vekt på at Natasha har sannsynlige ubearbeidede psykiske traumer.

– Dette er rett og slett feil, og det kan dokumenteres. For psykologen som Natasha gikk til behandling hos konkluderer ikke slik,. Det går klart fram av dokumentene i saken, sier Astrid Gøystdal.

Hun forstår heller ikke vurderingene som er gjort av Eriks omsorgsevner.

Han vurderes i rapporten å ha svekket omsorgsevne fordi han ikke deler bekymringene knyttet til Natashas fungering og mener de er vanlige foreldre som kan klare seg med ordinær hjelp fra helsestasjonen ved siden av familienettverket.

Den endelige konklusjonen i sakkyndigrapporten er at tvillingene bør vokse opp i fosterhjem med sine beredskapsforeldre.

Får hjelp av fosterforeldrene

Advokaten understreker at hun er glad for at Fylkesnemnda ikke har lagt konklusjonen til grunn, i og med at de har godtatt en avtale som gjør at foreldrene blir gjenforent med tvillingene sine. Familien skal først gjennom et opphold på mor/barn-institusjonen, der de nå deltar i et opplegg i samarbeid med fosterforeldrene.

– Men det er avgjørende for saken videre at rapporten ikke blir fremlagt som en sannhet av Barnevernet, sier advokaten, som understreker at hun opplever institusjonen der tvillingforeldrene nå får hjelp og evaluering som et bra sted som håndterer saken profesjonelt.

TV 2 har vært i kontakt med arbeidsstedet til den sakkyndige og bedt henne ta kontakt, men hun har ikke ringt tilbake.

Rådmannen i Stange kommune sier han ikke har innsyn i Barnevernets arbeid og derfor ikke kan kommentere advokatens kritikk.