Nå kan Norge bli vippet av elbil-tronen

Kan bli det store vendepunktet.

Norge har vært et foregangsland på elbiler, med svært høyt salg. Men nå kommer andre etter!
Norge har vært et foregangsland på elbiler, med svært høyt salg. Men nå kommer andre etter!

Det norske nybilmarkedet er svært lite i verdensmålestokk. Men på ett område har vi markert oss sterkt de siste årene: På elbiler.

Ingen kjøper flere elbiler enn oss nordmenn. Det skyldes en rekke støtteordninger, både av økonomisk og praktisk art. I Norge har vi for eksempel hverken moms eller avgift på elbiler. Samtidig ligger vi helt i verdenstoppen for avgift på biler som går på bensin- eller diesel. I praksis gjør det at elbilene relativt sett kommer svært gunstig ut her hjemme.

Mange har sett til Norge

Legg til en rekke bruksfordeler som gratis bomring, lav årsavgift, parkeringsplasser og bruk av kollektivfelt: Og det kanskje ikke så rart at dette har tatt av.

Så har da også en rekke andre land studert nøye det som skjer i Norge. Ett av dem er Tyskland. Der har det de siste årene vært sterkt fokus på fornybar energi, og å få ned klimautslippene. Elbil blir sett på som et viktig virkemiddel her, men så langt har salget av elbilene vært labert i det tyske markedet.

Les mer: Elbilene sprenger alle rekorder

Sponser kjøperne

Det årlige bilsalget ligger der på rundt 3 millioner. Likevel er det ikke mer enn litt over 30.000 elbiler på tyske veier. Det er langt færre enn i Norge, der nybilsalget i et godt år kan ligge på rundt 130.000 eksemplarer.

Nå tar imidlertid tyske myndigheter grep. Etter lange forhandlinger med den hjemlige bilbransjen, vil de nå innføre et spleiselag der alle som kjøper elbil kan få tilbakebetalt inntil 40.000 kroner. For ladbare hybrider skal beløpet ligge i underkant av 30.000 kroner.

Med dette ønsker man å utjevne prisforskjellen på elbiler, kontra bensin/dieselbiler, og gjøre disse bilene mer attraktive.

Frankrike vil gå enda lenger: 86.000 kroner i støtte?

Skikkelig ventepunkt

Samtidig skal det også brukes store summer på å bygge ut infrastruktur for lading. Tyske myndigheter skal også se på mulighetene for ulike former for skatteletter for de som eier en elbil.

For bilbransjen blir dette sett på som en gyllen mulighet. Så langt er elbilsalget på verdensbasis langt lavere enn optimistene hadde håpet på. Det går trått i de aller fleste markeder. Det gjør også at store deler av bransjen har sittet på gjerdet, og ikke våget å investere store summer i noe som fort kan bli et pengesluk.

Men løsner det i Tyskland, kan det bety et skikkelig vendepunkt, med langt større satsing på elbiler de kommende årene. Og da kan vi nordmenn si noe vi temmelig sjelden har anledning til når det gjelder bilsalg: Velkommen etter!

Mange snakker om Tesla, men denne blir også svært spennende!

Tesla Model X er den heteste elbillnyheten i Norge akkurat nå, snart er de første eksemplarene i landet. 
Tesla Model X er den heteste elbillnyheten i Norge akkurat nå, snart er de første eksemplarene i landet. 

Nå er det offisielt: Du kan bestille Teslas nye SUV