Nå kan dette bli lov – også i Norge

Skal løse en frustrasjon for mange.

Størrelsen på bilskiltene kan by på problemer for noen bileiere. Mange amerikanske biler har for eksempel satt av plass til mindre skilter enn de vi bruker i Norge. Når disse bilene skal registreres med norske skilter, kan det by på utfordringer. Det vil Samferdselsdepartementet nå gjøre noe med:

– Vi gjør det nå mulig å få små, norske skilt tilpasset biler som har små skiltrammer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han anfører at plassen avsatt til skilter kan skape problem for bruk av standard norske skilt.

Behovsprøving

– Det kan være lite funksjonelt på flere måter, blant annet kan det hindre normal drivstoffylling, kjøling av motoren, og det kan være vanskelig å åpne bagasjeluken. Derfor ønsker regjeringen å endre regelverket slik at små kjennemerker skal kunne brukes der bilens design tilsier det er eneste praktiske løsning, sier Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet sender nå på høring, på vegne av Samferdselsdepartementet, forslag til forskriftsendringer for på visse vilkår å åpne for bruk av små kjennemerker på biler. Her foreslås det at Statens vegvesen skal foreta en behovsprøving før det eventuelt kan fattes vedtak om å tildele små kjennemerker. Ordningen er ment å løse problemene for de bilene som er konstruert slik at det er vanskelig å montere og bruke store kjennemerker.

Derfor er skilter fra Lakselv det hotteste i Bergen

Flere kriterier:

Eksempler på tilfeller hvor små kjennemerker vil bli godkjent:

– Stort kjennemerke gjør det vanskelig å åpne bagasjeluken.

– Det store kjennemerkets avstand til bakken blir ved montering mindre enn den avstand regelverket tillater, samtidig som det vil kunne være fare for at kjennemerket ved kjøring tar ned i bakken.

– Kjennemerkebelysningen må flyttes eller modifiseres.

– Stort kjennemerke hindrer normal drivstoffpåfylling.

– Stort kjennemerke hindrer kjøling av motoren.

– Stort kjennemerke bak vanskeliggjør montering av tilhengerfeste.

– Biler som er designet for vanlig europeisk skiltstørrelse skal bruke vanlige skilt.

Aage må betale dyrt for at bilen har feil skilter

Her er størrelsene

Størrelsen på små kjennemerker blir enten smalt eller høyt, med følgende mål:

Lite smalt kjennemerke skal være 30,3 cm bredt og 8,5 cm høyt.

Lite høyt kjennemerke skal være 22 cm bredt og 15,2 cm høyt.

Vil få slutt på kreative løsninger

– For å løse problemene store kjennemerker på disse bilene, velger i dag flere bileiere alternative løsninger for plassering av kjennemerkene. Blant annet hender det at kjennemerkene blir bøyd, kuttet eller tilpasset med braketter eller lignende. Dette er ikke en praksis vi ønsker.

– Med innføring av godkjente små kjennemerker, vil vi få slutt på denne praksisen, og eiere av disse bilene vil få praktiske og hensiktsmessige kjennemerker på bilene sine, sier Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet foreslår at endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Smuglerne kopierer bilen din – uten at du vet det