STATEN ANKER BREIVIK-DOMMEN:

Etterlatte vil ha Breivik-saken for lukkede dører

– Vi er drittlei trynet hans, sier Utøya-etterlatte Trine Elisabeth Aamodt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Staten anker dommen fra Oslo tingrett som gir terrordømte Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans er i strid med menneskerettighetene.

De etterlatte etter Utøya er glad for at staten anker dommen, men ser ikke frem til en ny rettssak.

– Jeg forventet at staten skulle anke, selv om det betyr at sirkuset er i gang igjen. Vi er drittlei trynet hans, og får bare prøve å forberede oss på å skygge unna mediedekningen, sier Trine Elisabeth Aamodt til TV 2.

Hennes sønn, Diderik Aamodt Olsen (19), var blant de 77 som ble drept av Anders Behring Breivik på Utøya 22. juli 2011.

Aller helst vil hun ha referatforbud fra ankesaken.

– Den skulle gått for lukkede dører, for oss etterlatte ville det vært det beste. Så kunne vi fått en liten notis når saken er over og dommen falt. I utgangspunktet er jeg ikke motstander av rettssikkerhet i Norge, men han får så mye plass, sier hun.

Det er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen som har bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen.

Også støttegruppen for de pårørende frykter belastningen med ankesaken.

– Det var forventet og forståelig at staten anker, men vi må også huske på belastningen oppmerksomheten medfører for de berørte, skriver Lisbeth Kristine Røyneland, leder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juni i en SMS til NTB.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, er ikke overrasket over at staten anker. Han sier til NTB at han håper han kan møte Breivik og forberede ankesaken uten en glassvegg mellom seg og klienten.

– Har fantastiske soningsforhold

Aamodt mener at man kunne valgt andre fanger enn Breivik for å prøve de menneskerettslige prinsippene for retten.

– Hvis man er så fryktelig opptatt av fangers rettssikkerhet i Norge kunne man jo valgt kandidater som har verre soningsforhold enn Breivik. Hans soningsforhold er fantastiske i forhold til mange andre fanger. Men advokatene får seg vel en ny karriere hvis de tar denne saken, og det føles rart, sier hun.

Selv om Breivik vant fram på et av punktene i sitt søksmål mot staten er det ikke gjennomført noen endringer i hans soningsregime foreløpig.

– Er ikke umenneskelig behandling

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier til TV 2 at staten har kommet frem til at de ønsker å anke saken etter en bred vurdering av dommen.

– Vi er ikke enige i tingrettens resultat. Vårt hovedstandpunkt er at dette ikke er umenneskelig eller nedverdigende behandling i menneskerettslig forstad. Vi kommer til å anke på rettsanvendelsen, altså jussen, og på den bevisvurderingen som retten har lagt til grunn, sier Sejersted.

Breiviks prosessfullmektige, advokat Øystein Storrvik, sier at det kan bli aktuelt å anke dommen også fra deres side.

Det er nå opp til lagmannsretten om ankesaken kommer opp der. Dersom anken avvises av lagmannsretten, kan staten anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.