Barnevernet tok hennes nyfødte tvillinger på fødestuen:

Legen som satte feildiagnosen på Natasha (24) går fri

Da Natasha Olsen Myra var 13 år gammel fikk hun feildiagnosen «psykisk utviklingshemmet» uten at hun visste det. Som 24-åring ble hun fratatt tvillingene sine, men det får ingen konsekvenser for legen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For rundt åtte måneder siden siden ble Natasha Olsen Myra (24) og samboeren, Erik, fratatt tvillingjentene sine på fødestua.

En av årsaken var at 24-åringen fra Stange hadde en gammel diagnose fra hun var 13 år gammel, som hun selv sier hun ikke visste om. Diagnosen «psykisk utviklingshemmet», som i dag viser seg å være feil, ble brukt som Barnevernets viktigste grunnlag for å ta fra dem spedbarna.

Saken er foreldet

Sykehuslegen som satte diagnosen på Natasha for elleve år siden, slipper tilsynssak og går fri. Årsaken er at Fylkeslegen mener saken er for gammel. Advokaten til Natasha reagerer sterkt og vil anke avgjørelsen.

Etter at TV 2 omtalte saken 13. april, ble den behandlet i Fylkesnemnda. Der ble det enighet om at foreldreparet gjenforenes med tvillingene, først gjennom et opphold på en foreldre/barn-institusjon, der de får hjelp og blir evaluert.

Det ble også konstatert at diagnosen som ble brukt som hovedbegrunnelse for å ta barna, ikke er riktig.

– Etter bevisføringen var nemnda veldig tydelig på at Natasha ikke har noen psykisk utviklingshemning. De tilføyer også at det er veldig trist at det har vært en diagnose som har fulgt denne saken så lenge, sa advokat Astrid Gjøystdal til TV 2, etter at avtalen med Barnevernet var inngått.

Diagnosen ble gitt av en lege ved Sykehuset Innlandet, da Natasha var 13 år gammel, i forbindelse med en søknad om trygdeytelser. Legen har senere skrevet at diagnosen var benyttet ut ifra en antakelse og et inntrykk for å forklare hvilket behov Natasha hadde for hjelp.

Advokaten til Natasha har klaget legen inn for helsetilsynet. For i Fylkesnemnda ble det også lagt fram rapporter fra to psykologeksperter som fastslår at diagnosen er feil.

– Diagnosen har hatt kjempebetyding og fulgt henne helt fra hun har vært ganske ung og fram til i dag. Og vi vet jo at tvillingene hennes ble tatt. Det er sluttresultatet. I mellomtiden har den hatt stor betydning i forhold til skole, til oppfølging fra leger, habiliteringstjeneste og ikke minst fra NAV.

– Ingen respekt

Men Fylkeslegen har sagt nei til å opprette tilsynssak. Han vil ikke intervjues, men begrunnelsen er at saken er foreldet siden diagnosen ble skrevet for 11 år siden.

– Dette viser ingen respekt for Natasha. Jeg tenker at det er arrogant av fylkeslegen å bare nærmest henlegge denne saken som om ingenting har hendt.

– Hva gjør du med det?

– Jeg påklager det, selvfølgelig, sier advokat Gjøystdal.

Vil ikke kommentere

Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark sier han ikke ønsker å kommentere kritikken fra Natasha og Eriks advokat. Og han sier vedtaket er endelig.

Sykehuslegen har gitt beskjed til TV 2 om at han ikke ønsker å si noe rundt saken, utover det han skrev til en av spesialpsykologene som undersøkte Natasha etter Barnevernets akuttvedtak. Der skriver han også følgende:

«I ettertid ser jeg at jeg burde ha eksplisitte opplysninger fra utredninger ved BUP eller pedagogisk-psykologisk kartlegging for å rettferdiggjøre en slik diagnose på det tidspunktet.»

Advokat Astrid Gjøystdal ba også Helsetilsynet om tilsyn med ytterligere en lege, Barnevernet i Stange og flere offentlige institusjoner som har benyttet diagnosen, uten at dette har blitt etterkommet.