Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, er ikke overrasket over resultatet fra TNS Gallups første Helsepolitiske barometer. FOTO: Scanpix
Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, er ikke overrasket over resultatet fra TNS Gallups første Helsepolitiske barometer. FOTO: Scanpix

Nordmenn har talt –  nye kreftmedisiner må prioriteres

For første gang har det blitt kartlagt hva befolkningen mener om det norske helsevesenet og hva som er våre viktigste prioriteringer.

I mange år har nordmenn gjennom ulike spørreundersøkelser svart at de mener at Helse-Norge er en av landets største utfordringer. Men hva ligger i det? Hva skal til for at befolkningen føler at egen helse er ivaretatt?For å finne ut av det har TNS Gallup for første gang kartlagt våre holdninger til store helsepolitiske spørsmål. I januar ble et representativt utvalg av nordmenn over hele landet blant annet spurt om hvilke prioriteringer som er viktigst i helse-Norge.Og det er ty

Mer innhold fra TV 2