SIER NEI: Fraværsregelen vil føre til at flere elever dropper ut av videregående, mener Elmer Johnsen, Josefine Brubakken, Silje Flo Røsten, Maria Annette Berglyd, Klaudia Patrycja Masiak, Sebastian Skappel Price og Michelle Høien ved Fyrstikkalléen skole. Foto: Laila Nguyen / TV 2
SIER NEI: Fraværsregelen vil føre til at flere elever dropper ut av videregående, mener Elmer Johnsen, Josefine Brubakken, Silje Flo Røsten, Maria Annette Berglyd, Klaudia Patrycja Masiak, Sebastian Skappel Price og Michelle Høien ved Fyrstikkalléen skole. Foto: Laila Nguyen / TV 2

Elever raser mot ny fraværsgrense:

– Rammer ikke bare skulkerne

En fraværsgrense vil ramme dem som blir mobbet eller sliter med depresjon, mener elever i videregående skoler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Urettferdig. Urimelig. Setter alle i samme bås. Det er noen av ordene elever ved Fyrsikkalléen skole i Oslo bruker om den nye regelen som innføres fra august.

Den nasjonale fraværsgrensen innføres til høsten og går ut på at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent fravær i et fag, ikke vil få standpunktkarakter i faget.

Mer press

Josefine Brubakken (16), som går i 1. klasse ved Fyrstikkalléen skole, forteller om vanskelige år på ungdomsskolen, hvor hun hadde mye fravær. Hun frykter regelen vil ramme dem som sliter psykisk.

– Jeg var deprimert på ungdomsskolen. Hadde jeg vært på videregående da, hadde jeg ikke fått karakter. Det er mange som sliter med depresjon, mange har den tunge fasen, spesielt på videregående. Så det at det den fraværsgrensen skal innføres i tillegg, det gjør det bare verre. Det blir enda mer press, sier hun til TV 2.

Mange elever frykter allerede at de ikke skal klare å fullføre videregående, forteller klassevenninnen Maria Annette Berglyd (16).

– Regelen går ut over alle andre enn skulkerne. De som ikke vil gå på skolen, de dropper uansett ut. Vi går på skolen for å prøve å få til det her. At vi skal få enda mer press på oss gjennom den fraværsgrensen, det er bare veldig dumt, sier hun.

FRYKTER ØKT PRESS: Josefine Brubakken (16) har tatt initiativ til en demonstrasjon mot fraværsregelen. Foto: Laila Nguyen / TV 2
FRYKTER ØKT PRESS: Josefine Brubakken (16) har tatt initiativ til en demonstrasjon mot fraværsregelen. Foto: Laila Nguyen / TV 2

– Vi burde få ha noe å si

Ungdommene har tatt initiativ til en demonstrasjon utenfor Stortinget søndag ettermiddag. Mange elever har fått med seg arrangementet gjennom Facebook, og dagen før den planlagte protesten har nesten 4.000 varslet at de vil komme, mens 12.000 har huket av på at de er interessert.

– Vi håper at politikere og andre viktige personer får sett dette og ser hvor mange som er imot fraværsgrensen. Vi har jo ikke stemmerett, vi er ikke 18, så det er begrenset hva vi kan gjøre, sier Josefine.

Hun får støtte av klassekamerat Sebastian Skappel Price (17).

– Jeg mener vi ungdommer burde få ha noe å si her. At politikerne ikke bare kan bestemme over de det går ut over, fastslår han.

Vil slå ned på skulking

Elever ved en rekke skoler i landet har allerede arrangert eller planlegger markeringer mot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) fraværsregel.

Dette er fraværsgrensen

* Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

* Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

* Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner.

* Eleven må dokumentere fraværet for å få det unntatt.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Kunnskapsministeren selv påpeker at det er viktig å stille klare krav til elever på videregående skoler.

– Målet med fraværsgrensen er å sende et tydelig signal om at skulk ikke er greit. Det er frivillig å gå på videregående skole i Norge, men har man først sagt ja til en skoleplass bør man ha plikt til å møte opp, sier Røe Isaksen til TV 2.

De nyeste tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at 70,8 prosent av elevene som begynte på videregående skole i 2009, fullførte og besto innen fem år etter at de begynte.

Problemer hjemme

Fraværsgrensen som blir innført, gjelder ikke dokumentert fravær knyttet til sykdom, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller liknende.

Det hjelper ikke, mener Maria Annette Berglyd.

– Foreldre kan ikke bare sende melding. Det er ikke veldig lett å få legeerklæring om at du er forkjøla, men du får ikke noe ut av å sitte på skolen heller. Jeg skjønner at de vil ha slutt på skulk, men dette er ikke riktig måte å gjøre det på, sier hun.

Regelen setter alle ungdommer i samme bås, mener klassevenninnen Klaudia Patrycja Masiak (17).

– Det er utrolig dumt, for ungdommer har mange forskjellige grunner til at man ikke kommer på skolen. Det kan være alt fra å være syk til problemer hjemme, sier hun.

Opphevet forrige grense

Dersom mobbing eller psykiske lidelser er problemet, er det viktig at man kobler inn helsesøster og fastlege, sier Røe Isaksen.

– Dette er en grense som skal føre til mindre udokumentert fravær – til mindre av det som rett og slett er skulk, sier han.

Frem til 2009 hadde flere skoler en lokal fraværsgrense på 10, 15 eller 20 prosent, men den ble opphevet av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Vurderer streik

Elevorganisasjonens sentralstyre vedtok denne uken å invitere til markering mot fraværsgrensen. Blant tiltakene som vurderes, er elevstreik.

– Vi mener man må ta tak i grunnene til fraværet, og at det ikke skal være noe direkte korrelasjonen mellom hvor mye eleven kan og hvor ofte eleven er i klasserommet, sier påtroppende leder Sylvia Helene Lind til TV 2.

I likhet med ungdommene på Fyrstikkalléen skole, trekker hun fram at mange elever i dag sliter med psykiske lidelser eller blir mobbet.

– Fraværsgrensen krever at man skal dokumentere fraværet, det blir et særskilt problem for de som blir mobbet, ikke tør å si i fra, har psykiske lidelser eller problemer hjemme og som ikke kan få en legeerklæring som gir dem gyldig fravær, sier Lind.