Slik bør vi ytre oss om religion i 2025

Denne våren diskuterer flere hundre ungdommer hvordan religionskritikk og ytringsfrihet bør foregå i fremtiden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I den gamle malersalen på Nationaltheatret står en gjeng ungdommer i en ring på gulvet.

I løpet av de neste fire timene skal de diskutere ytringsfrihet og hvordan den skal brukes de neste ti årene.

Utgangspunktet er Norge i 2025, og det tenkte scenarioet er at regjeringen vil stramme inn ytringsfriheten med en ny blasfemilov – er det greit?, spør teateret ungdommene.

Teater som inspirasjon

Debatten kommer i kjølvannet av stykket "Nathan den vise" - en tysk, rumensk og norsk teaterproduksjon som ble satt opp på Nationaltheatret for kort tid siden.

Stykket handler om hvordan mennesker med ulike religioner skal leve sammen, en høyst aktuell problemstilling til tross for at stykket ble satt opp første gang i 1783.

Gjennom debatt skal hundrevis av ungdommer i skoleklasser og konfirmantgrupper denne våren diskutere hvordan ytringsfrihet skal balanseres med religionsfrihet, og hvordan vi bør være mot hverandre i 2025.

– Nå som vi har flere religioner og kulturer blant oss, så er det mer vi må ta hensyn til, sier Selma Dahl (18).

Tvinges til nye synspunkter

Det er elever fra Skarnes- og Rosenvilde videregående som har møtt opp til debatt denne gangen. Elevene deles i tre grupper, hvor det allerede er bestemt et verdigrunnlag.

Dermed må flere av elevene tvinges til å ta et annet standpunkt enn hva som er deres eget. 18-åringen tror dette bidrar til økt forståelse.

– Vi får se et annet synspunkt enn det vi ellers hadde hatt og vi får sett argumenter under det synspunktet. Det tror jeg vil gi oss et større spekter av tanker og forståelse, sier Dahl.

Politisk vitamininnsprøytning

Som inspirasjon til de unge debattantene har Venstre-politikeren Abid Raja blitt spurt om å stille ungdommene noen spørsmål for å sette demokratiet i perspektiv:

– Ytringsfrihet er selve bærebjelken i alt. Hvis noen får bestemme at ikke du skal ha ytringsfrihet - hvordan blir samfunnet da?

Det var både enighet og uenighet rundt hva som bør være de felles kjørereglene for å ytre seg. En ting var de i alle fall enige om, en ny blasfemiparagraf bør ikke gjeninnføres.

– Man kan være dannet selv om man har ytringsfrihet. Man må ikke krenke noen, men man kan, understreker Raja.

Ønsker debatten velkommen

I lys av terrorhendelsene som har rammet verden det siste året, er Dahl og resten av elevene opptatt av at man er nødt til debattere problemene allerede nå, før konfliktene utvikler seg ytterligere.

– Nå er denne debatten tenkt frem i tid og det er vi som er fremtidens ledere. Det er viktig at vi får et naturlig forhold til det før det faktisk blir en realitet, sier Dahl.