FÅR SI JA I KIRKEN: Et lesbisk par under Euro Pride i Oslo i 2014. NTB SCANPIX / Terje Bendiksby
FÅR SI JA I KIRKEN: Et lesbisk par under Euro Pride i Oslo i 2014. NTB SCANPIX / Terje Bendiksby Foto: Terje Bendiksby

Organister og kirketjenere kan også si nei til homobryllup

Det er ikke bare prester som reservere seg mot homobryllup i kirken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

11. april stemte Kirkemøtet for at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken.

Ifølge NRK har 260 prester signalisert at de vil bruke reservasjonsretten.

Reservasjonsretten var en del av forslaget som ble stemt frem på det historiske Kirkemøtet, hvor 88 av møtets 115 medlemmer stemte for at homofile skal si ja i kirken.

Alle kan si nei

Men det er ikke bare prester som skal kunne reservere seg mot å vie homofile som ønsker å gifte seg i kirken.

Kirkerådet besluttet også at alle ansatte i kirken, som har en utøvende rolle i vielsen, kan nekte å delta dersom homofile gifter seg.

Det var NRK som først omtalte saken.

I Kirkemøtets vedtak står det følgende:

«Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen».

Det inkluderer dermed at organister og kirketjener også kan reservere seg.

– Kirken har lang tradisjon for å legge til rette for ulike syn. Vi ønsker å legge til rette for at alle som har utøvende roller kan velge om de ønsker å delta, sier Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet til TV 2.

Hvem som skal kunne reservere seg var et tema i Bispemøtets arbeid før Kirkemøtet.

– Helheten har vært viktig, og dette var en del av helheten. Det var en del av det kompromisset som ble inngått, sier Wirgernes.

Han understreker at valgmuligheten prester, organister og kirketjenere har til å si nei, ikke skal gå utover de som ønsker å gifte seg i kirken.

– Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at homofile som skal gifte seg får det. Det er deres ansvar å sikre at det går fint, sier han.

Smidighet

Åpen Folkekirke har lenge jobbet for at homofile skal få gifte seg i kirken. Nestleder Marianne Bekken sier til TV 2 at vedtaket handler om smidighet.

– Alle som stemte for vedtaket om vigsel av likekjønnede har stemt for noe som ikke var deres primærstandpunkter, sier Bekken.

På Kirkemøtet ble det besluttet at det skal utarbeides en helt ny liturgi for homofile som skal gifte seg. Det er ventet at denne vil være klar først i 2017.

– Alle som medvirker i en vigsel har frihet til å velge om de ønsker å delta. Det som er viktig er at par aldri kommer til en kirke, og opplever at de ikke får gifte seg. Det har kirken ansvar for å legge tilrette for, sier Bekken.

I vedtaket fra Kirkemøtet er det også spesifisert at Bispemøtet bør utarbeide en veiledning for prester som ikke ønsker å delta.

«Veiledningen bør også vise hvordan en kan legge til rette for gode ordninger når prester i menigheten ikke vil medvirke ved vigsel eller forbønn for likekjønnede. Tilsvarende veiledning bør også utarbeides av arbeidsgiverne for andre kirkelig ansatte som kan bli bedt om å medvirke».