Fylkesmannens rapport:

Avdekket feil ved skolene til død 13-åring

Lovens krav til saksbehandling ved skolene ble ikke alltid fulgt godt nok da en 13-åring døde av avmagring, slår Fylkesmannen fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nyttårsaften ble en 13 år gammel jente funnet død på en hytte på Beitostølen.

Obduksjonsrapporten viste at jenta (13) døde av avmagring.

Moren til jenta ble siktet for grov omsorgssvikt etter dødsfallet. I etterkant av det tragiske dødsfallet har både kommuner, sykehus, barnevernstjenesten og skoler blitt etterforsket.

Regelbrudd

Onsdag ble rapporten etter Fylkesmannens tilsyn med tre skoler i Bærum presentert. Rapporten viser at lovens krav til saksbehandling ikke er fulgt godt nok i alle tilfeller.

Blant annet skulle rektorene ved Lesterud og Gullhaug skoler ha fått informasjon fra jentas lærere om at mor hadde bedt om tiltak knyttet til skolemiljøet. Ved Mølladammen skole skulle rektor ha fattet et enkeltvedtak da det ble satt i verk tiltak for å bedre jentas skolemiljø.

Samtidig viser rapporten at alle de tre skolene har besvart og fulgt opp alle henvendelser fra jentas mor. Fylkesmannen mener alle skolene har strukket seg langt for å imøtekomme mors ønsker om tilrettelegging av skolehverdagen.

Tilsynsrapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, intervjuer og samtaler. Fylkesmannens rolle er å føre tilsyn med at lov og regelverk er fulgt.

– Tragisk sak

Rapporten ble presentert av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Akershus og utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr.

– Dette er en veldig trist anledning, sa Haugland og la til at arbeidet har vært omfattende.

– Selv om vi har gjort et svært grundig arbeid med disse tilsynene, får vi ikke alle svarene. Vi har for eksempel ikke kompetanse til å påvise en årsakssammenheng mellom skolemiljø og jentas sykdomsutvikling. Det er viktig å huske på at flere barn har det vondt etter denne hendelsen, og jeg vil appellere til alle dere som er her om ikke å legge stein til byrden for dem for eksempel ved å antyde slik årsakssammenheng, sa Haugland.

Grethe Hovde Parr sa at det har vært mye kontakt mellom mor og alle tre skolene, og alle henvendelsene fra mor ble fulgt opp.

– Det er fylkesmannens vurdering at skolene har strukket seg langt for å imøtekomme mors ønske om tilrettelegging av skolehverdagen, sa Parr.

Avdekker feil

Samtidig viser rapporten at det har forekommet brudd på saksbehandlingsreglene om enkeltvedtak og om videreformidling av informasjon ved alle de tre skolene som er undersøkt.

– Dette betyr ikke automatisk at elevens rett til et godt psykososialt miljø ikke var oppfylt. Det vi fastslår, er at det var saksbehandlingsfeil, understreket utdanningsdirektøren.

I Bærum kommune varsles det endringer som en følge av Fylksemannens granskning.

– Vi skal skjerpe rutiner og praksis for sikre at skolene raskt fatter enkeltvedtak i tråd med regelverket. Et enkeltvedtak bidrar til å skape forutsigbarhet for alle parter om hvilke tiltak som skal settes inn i en sak, sier skolesjef Siv Herikstad i Bærum kommune til NTB.

Styrker miljøarbeidet

Etter dødsfallet til den 13-årige jenta vil kommunene etablere et ressursteam for å styrke arbeidet med det psykososiale miljøet.

– Teamet skal også ha en ombudsfunksjon og kunne kontaktes direkte og bistå i situasjoner der foreldre og elever opplever at de ikke får den hjelp og støtte de trenger, sier velferdsdirektør Bovild Tjønn.

Ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H), ber om at det vises omtanke i saken.

Tidligere har Fylkesmannen slått fast at barnevernet brøt loven ved at jenta ikke fikk god nok hjelp. Statens helsetilsyn undersøker om helsevesenet har begått lovbrudd i forbindelse med behandlingen av 13-åringen.