DØMT: Ambassaden trakk ikke skatt på de fem, og innberettet heller ikke inntektene til skattemyndighetene. Foto: Heiko Junge / Scanpix
DØMT: Ambassaden trakk ikke skatt på de fem, og innberettet heller ikke inntektene til skattemyndighetene. Foto: Heiko Junge / Scanpix Foto: Junge, Heiko

Ambassadesaken: Fem dømt for skattesvik

De fem mennene meldte aldri fra til skattemyndighetene om inntekter på flere millioner kroner fra den amerikanske ambassaden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en fersk dom fra Oslo tingrett dømmes mennene til betinget fengsel i mellom 15 og 30 dager og til å betale bøter på mellom 30.000 og 80.000 kroner.

De fem mennene har bakgrunn fra Forsvaret og jobbet ved den amerikanske ambassaden som vakter, sjåfører og sikkerhetsfolk. Ambassaden trakk ikke skatt og innberettet heller ikke inntektene til skattemyndighetene. De tiltalte mennene opplyste heller ikke om lønnen de mottok.

Lønnsutbetalingene over flere år som er omfattet av tiltalen spenner fra 900.000 til 2 millioner kroner.

– Kultur å ikke oppgi inntekt

De tiltalte forklarte i retten om det de oppfattet som uklarheter rundt skattlegging av inntekter fra ambassaden. Flere skal ha fått vite at det var frivillig å betale skatt og at ambassaden ikke ga inntektsopplysninger til norske skattemyndigheter.

En av de tiltalte skal i en telefonsamtale med en ansatt i Skatt Øst ha sagt at det var en «arbeidsmoral» om ikke å oppgi inntekten på selvangivelsen blant mange av de som jobbet der.

I retten nektet mannen for å ha erkjent skatteplikt overfor den ansatte i Skatt Øst, men retten mener det er hevet over tvil at de ambassadeansatte var kjent med at det ikke ble trukket skatt av lønnen og at inntektene ikke ble innberettet. Betaling av skatt var dermed et anliggende mellom den enkelte arbeidstakeren og norske skattemyndigheter.

Polititopper slapp unna

TV 2 avslørte gjennom en serie reportasjer hvordan politiet feilaktig henla skattesakene mot tidligere polititopper som hadde arbeidet med overvåking for ambassaden. TV 2 avslørte også at skattemyndighetene gjorde en feil ved ikke å påklage politiets henleggelse.

De fem ambassadeansatte som er omfattet av dommen mente seg forskjellsbehandlet i og med at de ble tiltalt, og ikke polititoppene. Dette avvises i dommen.

«Men selv om politiet gjorde feil ved å henlegge de omtalte sakene og Skatteetaten gjorde feil ved ikke å påklage henleggelsene, kan retten for det første ikke se at Skatteetaten skal være forpliktet til å unnlate eller frafalle andre anmeldelser, og politiet kan ikke være forpliktet til å henlegge senere saker», skriver tingrettsdommer Per Gammelgård.

En av de tiltalte mennene som senere begynte å jobbe i Forsvarets etterretningstjeneste, mistet sikkerhetsklareringen og dermed jobben da han ble politianmeldt i 2013.