NYE TILTAK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer nye tiltak i kampen mot mobbing.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
NYE TILTAK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer nye tiltak i kampen mot mobbing. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

SUKSESS I SVERIGE – forkastet I NORGE:

Droppet nasjonalt mobbeombud

Det nasjonale mobbeombudet i Sverige håndterer hundrevis av grove mobbesaker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge er det alle landets fylkesmenn som har ansvaret for å gripe inn når skolene svikter i mobbesaker.

Fylkesmannen er imidlertid ikke et organ som har spesialkompetanse på mobbing, og det er slik kompetanse mange etterlyser per idag.

Fulgte ikke ønsket

Både Barneombudet og Odins stiftelse har lenge jobbet for å få innført et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for mobbing, og gjøre dette til klageinstans for mobbesaker. Men dette ønsket fulgte ikke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opp da han la fram nye tiltak mot mobbing mandag.

Fylkesmennene blir fortsatt klageinstans, men Barneombudet skal styrkes for å kunne følge med på jobben fylkesmennene gjør.

Langt fram

Barneombudet sier de vil følge fylkesmennenes arbeid svært tett, fordi de mener landets fylkesmenn har en lang vei å gå før de blir en offensiv og barnevennlig klageinstans.

– Vi ser fram til å bli barnas advokat i mobbesaker, og til å hjelpe flere barn med å nå fram i klagesaksbehandlingen, sier barneombud Anne Lindboe til NTB.

Hun sier Barneombudet har ønsket en nasjonal klageinstans fordi de har sett at dagens ordningen med fylkesmennene ikke har fungert godt nok, med store forskjeller i oppfølgingen mellom de ulike fylkene.

For dårlig kapasitet og et for tett forhold mange steder mellom kommunene og fylkesmennene, gjør også ordningen problematisk, mener ombudet.

– Nå blir fylkesmennene styrket, og de får flere verktøy i arbeidet, så vi vil følge med på om dette er godt nok, sier Lindboe.

Vellykket svensk ordning

Siden 2006 har Sverige hatt et eget Barne- og elevombud (BEO), også kalt Mobbeombud.

Det er Caroline Dyrefors Grufman som leder arbeidet med å sørge for at skolene tar skikkelig hånd om sine elever.

I 2014 gransket de 1400 mobbesaker.

Til sammenligning ble det gransket 134 mobbesaker i Norge samme år.

– Hvis man som elev eller forelder prøver å prate med læreren eller rektor, men føler at man ikke blir hørt eller tatt på alvor, så skal man ta kontakt med oss med en gang, sier Dyrefors Grufman.

KrF ønsker fylkesvis mobbeombud

Kristelig Folkeparti er heller ikke helt fornøyd med kunnskapsministerens initiativ. De ønsker et mobbeombud for hvert fylke.

– KrF kommer til å fortsette kampen for et mobbeombud i hvert fylke, sier partiets skolepolitiske talsmann Anders Tyvand i en kommentar til regjeringens antimobbe-tiltak.

Tyvand sier at selv om regjeringen nå styrker Barneombudets rolle i mobbesaker, så vil ikke ombudet ha kapasitet til å gå inn i alle vanskelige mobbesaker.

– Det er behov for et mobbeombud i hvert fylke. Vi trenger folk som er tettere på lokalmiljøene, skolene, barna og foreldrene. Vi har allerede noen mobbeombud i Norge, og erfaringene med disse er positive. Jeg mener vi trenger ett mobbeombud i hvert fylke. Disse kan både bistå barn og foreldre når mobbing oppstår, veilede i forbindelse med klagesaker og være en vaktbikkje overfor både skoler og klageorganer. Men de kan også være verdifulle kompetanseressurser for både lærerkollegier, skoleeiere og foreldregrupper, og bidra positivt i det forebyggende arbeidet, sier Tyvand.