Regjeringen skjerper loven for å følge opp mobbesaker i skoler og barnehager. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Regjeringen skjerper loven for å følge opp mobbesaker i skoler og barnehager. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto: Monkey Business Images

Regjeringens nye POLITIKK MOT mobbING:

Vil bøtelegge skoler som ikke følger opp mobbing

30.000 barn opplever mobbing hver dag. Nå vil regjeringen skjerpe loven.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp.

Loven skal understreke at det er nulltoleranse for mobbing i skolen, opplyser kunnskapsministeren på en pressekonferanse mandag.

Alvorlig samfunnsproblem

– Mange barn blir mobbet hver dag. Det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og det er også et alvorlig samfunnsproblem. Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn, sier kunnskapsministeren.

Se oversikt over regjeringens mobbepolitikk

Regjeringen ønsker å ha en mulighet for å sanksjonere skoler som svikter i oppfølgingen av slike saker, og lover samtidig og styrke kompetansen hos de voksne i skolen, barnehagen og kommunen.

Arbeidet mot mobbing i barnehagen styrkes, og innsatsen mot digital mobbing vil få særlig oppmerksomhet.

– Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan også utløse aktivitetsplikten for skolen, sier Røe Isaksen.

Styrker informasjon og sikkerhetsnett

Regjeringen lover også å gi barn som mobbes et bedre sikkerhetsnett. Det skal være lettere og raskere å klage hvis skolen svikter. Eleven skal kunne gå rett til fylkesmannen uten å sende klagen til skolen først, og fylkesmannen får muligheter til å bruke dagbøter for å sørge for at deres beslutninger følges opp.

− Både elever og foreldre skal vite hva de kan kreve av skolen og hvordan de kan ta saken videre. Til høsten vil vi også ha klar en portal som enkelt forklarer foreldre og barn hva de kan gjøre dersom barna blir utsatt for mobbing. Den skal rette seg mot både skole- og barnehagebarn, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren vil også etablere en egen telefon- og chat-tjeneste for barn som opplever mobbing.

«Taperne» savner erstatningsordning

Stiftelsen Rettferd for taperne er skuffet over at Røe Isaksen ikke foreslår en lovfestet oppreisningsordning når mobbing allerede har gjort sakde.

– Å vinne frem med en mobbesak i rettsapparatet er vanskelig, og ofte en stor påkjenning for personer som har opplevd alvorlig mobbing. Søker man rettferdsvederlag fra staten for en mobbesak, vinner man dessverre sjeldent frem, sier generalsekretær i stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug.

– Vi vil ikke med dette gi opp kampen for en lovfestet oppreisningsordning for krenkelser/mobbing dersom skolen ikke har gjort nok for å forebygge, avdekke eller håndtere krenkelser/mobbing, sier han.

KrF: – Ikke nok

KrF mener regjeringens tiltak mot mobbing er gode, men at de ikke er tilstrekkelige.

– KrF kommer til å fortsette kampen for et mobbeombud i hvert fylke, sier partiets skolepolitiske talsmann Anders Tyvand i en kommentar til regjeringens antimobbe-tiltak, som ble lagt fram mandag.

Tyvand sier at selv om regjeringen nå styrker Barneombudets rolle i mobbesaker, så vil ikke ombudet ha kapasitet til å gå inn i alle vanskelige mobbesaker.

– Det er behov for et mobbeombud i hvert fylke. Vi trenger folk som er tettere på lokalmiljøene, skolene, barna og foreldrene. Vi har allerede noen mobbeombud i Norge, og erfaringene med disse er positive. Jeg mener vi trenger ett mobbeombud i hvert fylke. Disse kan både bistå barn og foreldre når mobbing oppstår, veilede i forbindelse med klagesaker og være en vaktbikkje overfor både skoler og klageorganer. Men de kan også være verdifulle kompetanseressurser for både lærerkollegier, skoleeiere og foreldregrupper, og bidra positivt i det forebyggende arbeidet, sier Tyvand.

TV 2/NTB