Nå skiltes det igjen opp til 110 km/t på to motorveistrekninger. Foto: Scanpix
Nå skiltes det igjen opp til 110 km/t på to motorveistrekninger. Foto: Scanpix

Nå kan du gi ekstra gass på norske motorveier

Øker til 110-soner.

For to år siden fikk vi de aller første strekningene med 110-soner på norske motorveier. Senere har flere strekninger kommet til – og to steder i Norge er det nå egne sommerfartsgrenser.

Dette gjelder strekningene Ås – Mosseporten og Gran – Kolomoen på E6.

– Det er fint at folk får muligheten til å redusere reisetiden sin ytterligere, så lenge veistandarden er god nok og trafikksikkerheten er ivaretatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, i en pressemelding.

Skiltes opp

Etter å ha hatt vinterfartsgrense 100 km/t siden november, blir strekningen Gran – Kolomoen skiltet opp igjen til 110 km/t natt til fredag 15. april.

Strekningen Ås – Mosseporten fikk sommerfartsgrense på ny natt til 4. april. Det er trafikksikkerhetsmessige hensyn som gjør at Vegdirektoratet har vurdert at de strekningene kun bør ha fartsgrense 110 km/t i sommerhalvåret.

Sommerfartsgrensene gjelder fra april til om lag 1. november hvert år.

7 av 10 lurer på hva fartsgrensen egentlig er

Råd fra Vegvesenet

Strekningene er valgt basert på råd fra Statens vegvesen. Det er på veger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det er åpnet for høyere fartsgrense.

Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene.

Nå bør du bare glemme å holde fartsgrensen

Følgende strekninger har fartsgrense 110 km/t:

•Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)

•Helland bru – Kopstad (ca 5 km)

•Kopstad – Gulli (ca.14 km)

•Gulli – Langåker (ca. 25 km)

•Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)

•Sky – Langangen (ca. 11 km)

•Solli – Årvoll (ca 16,5 km)

•Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund (22 km)

•Ås – Mosseporten (27 km) (Sommerfartsgrense)

•Gran – Kolomoen (77 km) (Sommerfartsgrense)

Bøtesatsene: Så dyrt er det å kjøre for fort