Barnevernet tar tre ganger så mange nyfødte barn

I 2008 overtok barnevernet omsorgen for 16 barn rett etter fødsel, mens i 2014 hadde tallet steget til 44. Samtidig øker antallet tvangsadopsjoner.

Søndag fortalte TV 2 Nyhetene om foreldrene Natasha og Erik som opplevde at barnevernet kom og hentet tvillingene deres få timer etter fødselen. Årsaken er at de mener Natasha er psykisk utviklingshemmet, men dette er imidlertid noe to rapporter motstrider.

Tall TV 2 har hentet ut viser at det å hente nyfødte barn er en økende trend.

Tredobling på seks år

I 2008 overtok barnevernet omsorgen for 16 barn rett etter fødselen. I 2014 hadde tallet steget til 44.

Det er gledelig, mener Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Det viser at barnevernet har blitt mer oppmerksom på å vurdere omsorgssituasjonen i spedbarnsfasen. Da prøver man å gå inn så tidlig som mulig for å trygge barna, sier Trommald.

HAR BLITT BEDRE: Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener det er bra at barnevernet griper inn tidligere. 
HAR BLITT BEDRE: Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener det er bra at barnevernet griper inn tidligere. 

Flere adopsjoner

En annen trend er at langt flere omsorgsovertakelser ender med tvangsadopsjon.

I 2008 ble 14 barn tvangsadoptert mot de biologiske foreldrenes vilje. I 2015 hadde antallet steget til 64.

Barneminister Solveig Horne, som tidligere har vært sterkt imot dette, stiller seg nå bak barnevernet.

– Det viktigste er hva som er det beste for barnet. Tvangsadopsjon blir brukt sjelden, men det må vurderes ut fra det enkelte barns behov. Så skal jeg jobbe for at kommunene har et større fokus på forebygging og tidlig innsats, og på den måten unngå omsorgsovertakelse, sier Horne.