Kirken har bøyet seg for en kjønnsideologi i strid med Bibelen

Prest Dag Øyvind Østereng sier opp jobben og melder seg ut av Den norske kirke. Les hans avskjedstekst her.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den norske kirke har i dag vedtatt en ny lære i vår kirke. En lære om at ekteskapet ikke er en ordning utelukkende for mann og kvinne, men skal forståes kjønnsnøytralt, og at liturgier som målbærer et ekteskap for likekjønnede skal innføres.

Dette er en lære som er i strid med Bibelen og en samlet kirkelig og økumenisk tradisjon.

Inntil i dag har det vært to syn på spørsmålet om likekjønnet samliv. Det har vært en vanskelig debatt og et problematisk syn i kirken, men vi må kunne leve med debatt og uenighet i syn. Enheten har nemlig vært begrunnet i det faktum at kirken tross alt har hatt én lære og én liturgi som har vært fastholdt gjennom kirkens vigselspraksis.

I alle mine presteår har jeg viet brudepar med ordene om at Bibelen sier at ekteskapet er hellig og ukrenkelig, og ord fra skapelsesfortellingen og av Jesus om at Guds vilje for ekteskapet ligger i kjønnspolariteten som konstituerende for denne ordningen (Jfr. Matteus 19,4-6).

Det å oppløse mann/kvinne som grunncellen i ekteskapet er i strid med Guds åpenbarte vilje og naturretten som kan avleses av skaperverket selv. Kirken har bøyet seg for en kjønnsideologi som er i direkte strid med Bibelens ord og det jeg som prest er forpliktet på. I dag er altså det nye at kirken har endret sin lære.

Som prest i Den norske kirke er jeg forpliktet på kirkens læregrunnlag. Ikke siden reformasjonen har vår kirke endret sin lære, nå skjer dette. Selv om det i Kirkemøtets skjøre forslag er lagt inn føringer om at to syn skal respekteres og at prester ikke skal tvinges til å medvirke ved likekjønnede vigsler mot sin samvittighet, er faktum likevel klart.

Den norske kirke som fellesskap har nå endret sin forståelse av helt grunnleggende sider i Guds ord. Dette er ikke bare sider jeg personlig er uenig i, men jeg kan ikke tilhøre en kirke som lærer slik. En slik kirke kan ikke lenger veilede som kirke i et helt sentralt spørsmål av vår kristne tro og etikk.

Det er med stor sorg og dype kvaler, og samtidig med den ro som overbevisning gir, at jeg må meddele at jeg i løpet av de nærmeste ukene vil levere inn min oppsigelse og etter oppsigelsestiden tre ut av tjenesten som prest i Den norske kirke og likedan ut av Den norske kirke.

Teksten, som først ble publisert på Østerengs facebookside, er gjengitt med tillatelse.