DNB innrømmer brudd på egne retningslinjer

DNB har avdekket «to eller tre brudd» på egne retningslinjer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i DNB mener banken burde ha avstått fra å legge til rette for bankboksselskaper på Seychellene fra 2006 til 2008, men slår fast at dette ikke var ulovlig.

– Da vi ble kjent med Panama papers-saken i mars, ba vi med en gang om en redegjørelse, sa styreleder Anne Carine Tanum på pressekonferansen.

Resultatet av redegjørelsen er at styret blant annet ber konsernsjefen om å vurdere driften i DNBs datterselskap i Luxembourg, med et spesielt fokus på den delen av virksomheten som kan påvirke selskapets omdømme.

Ber Bjerke gjennomføre flere tiltak

Videre ber styret om en gjennomføring av flere tiltak, samtidig som advokatfirmaet Hjort bistår i en fullstendig redegjørelse.

I det første punktet ber styret konsernsjefen vurdere organiseringen av virksomheten i Luxembourg, og da spesielt Private Banking-virksomheten.

Konsernsjefen bes om å vurdere produktene og tjenestene til Private Banking. Der trekkes tjenester som kan «reise omdømmemessige problemstillinger» fram som et hovedpunkt.

I det tredje punktet fremmes det et ønske om at ledelse av og kontroll med utenlandske datterselskaper vurderes.

– Rune Bjerke var engasjert og sint:

Brudd på egne retningslinjer

Konsernsjef Rune Bjerke presiserte at DNBs ansatte er opptatt av etikk, selv om det kan virke som om de ikke er det på den siste ukes presseoppslag.

Han vurderer ikke sin stilling på nåværende tidspunkt, og sier at det er opp til styret om han skal fortsette som konsernsjef i DNB.

Banken burde avstått fra å legge til rette for disse bankboksselskapene, «ikke fordi det ikke var lov, eller at kundene nødvendigvis har gjort noe galt, men fordi strukturene i seg selv kunne misbrukes til a holde formue og inntekter skjult for skattemyndighetene.», heter det i bankens redegjørelse.

– Det er viktig å få satt hele sakskomplekset i perspektiv. Vår oppgave er å drive sunn bankdrift. Vår oppgave er ikke å etablere selskapsstrukturer i lavskatteland, som ikke har regnskapsplikt, sa Bjerke, samtidig som han påpekte at dette ikke var en unnskyldning, men en viktig presisering.

– Vi skulle kort og godt ikke lagt til rette for disse selskapene for våre kunder i perioden 2006 til 2008.

I gjennomgangen har de funnet to eller tre brudd på de interne retningslinjene i DNB. Dette gjelder blant annet i opprettelse av nye produkter, der det ikke ble gjennomført en internt høringsrunde. Bjerke påpekte at selv om det ikke er sikkert, så hadde sjansen vært stor for at de omdiskuterte produktene da ikke hadde blitt etablert.

Et av de andre bruddene er at disse prosessene kunne skade DNBs omdømme, og dermed er et brudd på etikkreglementet.

Bjerke tok også opp at han tidligere har uttalt at han ikke visste om de omdiskuterte produktene som ble tilbudt av DNBs datterselskap i Luxembourg.

– Det sier jeg fordi jeg ikke har hatt kunnskap om det, men la det være klinkende klart at det som har skjedd mens jeg har vært konsernsjef, er mitt ansvar, sa Bjerke.

Han har reflektert mye over dette, og tenkt på om han burde ha gjort mer for å komme til bunns i dette.

– Forventer at de finner ut hva som har skjedd

Næringsminister Monica Mæland har bedt om en redegjørelse fra styret i DNB ASA vedrørende DNBs datterselskap i Luxembourg sin rolle i etablering av selskaper på Seychellene for kunder.

– Jeg forventer at styret gjør det de kan for å bringe alle fakta på bordet. At de finner ut hva som har skjedd. Hvem som har gjort hva, hvem som har visst hva, og hvorfor det er slik, sier statsråden til Dagsavisen.

Fra 2006 til 2010 hjalp DNBs datterselskap i Luxembourg rundt 40 norske kunder med å opprette selskaper i skatteparadiset Seychellene. Det kommer fram i en omfattende internasjonal avsløring publisert i blant annet Aftenposten.

Rune Bjerke ble konsernsjef i DNB i 2007 og har hatt det øverste ansvaret i nesten hele perioden denne kontakten pågikk.