Dette bildet er av en bengalsk tiger fra januar i år. For første gang på flere tiår øker antallet ville tigere. Foto: PA Photos / Ben Birchall
Dette bildet er av en bengalsk tiger fra januar i år. For første gang på flere tiår øker antallet ville tigere. Foto: PA Photos / Ben Birchall Foto: Ben Birchall

Tigeren er tilbake (!) – antallet ville dyr øker

Nå er det minst 3890 ville tigere i verden.

I flere tiår har det sett dystert ut for det største kattedyret ute i naturen. Bestanden har krympet, og tigeren har vært i en reell fare for å bli utryddet.

Nå har trenden snudd. De siste opptellingene til WWF viser at antallet tigere har steget med 700 dyr siden 2010.

– Dette er fantastisk gode nyheter for en av verdens mest truede dyrearter, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

– Resultatet av denne tigertellingen viser at møysommelig og målrettet naturvernarbeid nytter. Og det lover godt for at vi skal klare å nå målet vårt om doble antallet ville tigere i verden innen 2022, sier Jensen.

Tigertoppmøte

Mandag møtes representanter fra alle land som har tigere til et tigertoppmøte i New Dehli. Alle land som har tigere har forpliktet seg til å nå målet om en dobling av tigere innen år 2022 – som passende nok er tigerens år.

– Dette blir et viktig møte for å nå målet om dobling i 2022. Vi har brukt seks år på å snu en negativ utvikling, og de seks neste må brukes til kraftig økning i antall tigere. Tigerregjeringene skal bestemme hva som skal bli de neste skrittene for å sikre ville tigere i Asias framtid, sier generalsekretær Rajesh Gopal i Global Tiger Forum.

12 land med tigre

Det er særlig i land som India, Russland, Nepal og Bhutan at tigerbestanden har økt de siste årene. Det store kattedyret finnes også i Bangladesh, Kina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand og Vietnam.

I Norge har vi selvsagt ingen tigre i naturen, men vi kan glede oss over den nylige tigerfødselen i Kristiansand dyrepark.