Sjekk kvaliteten på din videregående skole

For første gang offentliggjøres sammenlikning av landets videregående skoler. Sjekk din skole her!

Under ser du oversikten over Norges videregående skoler.• Skolekvaliteten er oppgitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Landsgjennomsnittet er 3,1.• Resultatene er beregnet ut fra elever som startet på videregående skole i 2008 - 2009.Les mer om rapporten og undersøkelsen her! • Skolekvalitet beskriver skolenes bidrag til elevenes utvikling, og er beregnet ut fra totalt syv indikatorer, b.l.a andel elever som fullfører

Mer innhold fra TV 2