Ifølge en revisjonsrapport var det klar risiko for misligheter og korrupsjon i International Organisation for Migration (IOM) i Kabul. FOTO: NTB SCANPIX
Ifølge en revisjonsrapport var det klar risiko for misligheter og korrupsjon i International Organisation for Migration (IOM) i Kabul. FOTO: NTB SCANPIX

Rapport om returprogrammet Til AFGHANISTAN:

UDI finansierte overprisede datakurs på fiktive skoler i Afghanistan

Intern undersøkelse har ikke avdekket korrupsjon, men svakheter i finansielle rutiner, svarer IOM.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I vinter fortalte UDI at de har stoppet utbetalinger til returprogrammet til Afghanistan.

Ifølge Utlendingsdirektoratet tydet en ekstern gransking på klar risiko for misligheter og korrupsjon i International Organization for Migration (IOM) i Kabul.

IOMs oppgave var å organisere hjemreisen til de som returnerte, og tilby opplæring etter ankomst. Frem til utbetalingene ble stoppet, hadde nærmere 900 afghanere mottatt støtte.

Tilbakevendingsavtalen ble lansert av daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i 2006. IRRANA-programmet ga opptil 15.000 kroner i støtte til afghanere som returnerte frivillig, og støtten til reintegrering var opptil 25.000 kroner, ifølge IOM.

Fant skredder der skolen skulle ligge

Fra 2012 til 2015 hadde UDI utbetalt 44 millioner kroner til IOM for retur- og reintegreringsprogrammet til Afghanistan (IRRANA), men ukjente deler av beløpet må ha gått til andre formål, viser granskingen fra det internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) lanserte tilbakevendingsavtalen til Afghanistan i 2006.
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) lanserte tilbakevendingsavtalen til Afghanistan i 2006. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX . Foto: Erichsen, Jarl Fr.

TV 2 har fått tilgang til Deloitte-rapporten, som gransket to deler av IOMs assisterte returer til Afghanistan: Yrkestrening for unge og boligstønad. Til tross for at Afghanistan har et fungerende bankvesen, ble utbetalingene gitt i kontanter, skriver selskapet.

– Deloitte har påvist at det er stor fare for at det kan ha forekommet mislighold av midler. Siden dette ikke har foregått i Norge, men i Afghanistan, har vi valgt ikke å anmelde forholdene, sier UDIs avdelingsdirektør Christine Wilberg til TV 2.

Rapporten sier at det var umulig å finne 5 av 10 læresteder som hadde mottatt penger til yrkestrening. Årsaken kan være at det ble oppgitt uriktig kontaktinformasjon, heter det,

Skolen som holdt til i en ikke-eksisterende bygning tok svært godt betalt for kursvirksomheten, viser revisjonsrapporten fra Deloitte.
Skolen som holdt til i en ikke-eksisterende bygning tok svært godt betalt for kursvirksomheten, viser revisjonsrapporten fra Deloitte.

Men en nærmere undersøkelse av to av skolene kan tyde på at de ikke eksisterte. På en av adressene holdt det til en skredder.

Og bygningen der en skole for engelsk språk og datakunnskap skulle holde til, fantes ikke. Denne skolen, som ikke en gang var godkjent av IOM, hadde også «eksepsjonelt høye» avgifter for kursene.

Alle skolene som ble undersøkt, hadde overpriset kursvirksomheten, ifølge Deloitte.
Alle skolene som ble undersøkt, hadde overpriset kursvirksomheten, ifølge Deloitte.

Her kostet det 270 dollar for opplæring i Microsoft Word og fra 170 til 290 dollar for de ulike engelskkursene.

Til sammenligning kostet samme kurs 15 dollar på en anerkjent skole i provinsen. Alle 10 lærestedene hadde for høye kursavgifter, ifølge Deloitte.

Rapporten slår fast at det ikke var god nok kontroll med pengene som IOM administrerte på vegne av UDI:

– Bare én av de returnerte hadde valgt opplæring hos et lærested som var oppført på IOMs liste over anbefalte læresteder, heter det i den engelskspråklige rapporten på 35 sider.

Fikk norsk bostøtte, reiste til Australia

Husleiene var overpriset og kontraktene inneholdt få eller ingen opplysninger om eierforhold og eksakt adresse, ifølge Deloitte.  
Husleiene var overpriset og kontraktene inneholdt få eller ingen opplysninger om eierforhold og eksakt adresse, ifølge Deloitte.  

Deloitte skriver at de oppdaget store avvik i IOMs bostønadstall. Ifølge IOM i Oslo var beløpene det dobbelte av det IOM i Kabul meldte inn. Et flertall av de overprisede leiekontraktene manglet helt elementære opplysninger som adresse og huseiers navn.

Deloitte forsøkte å spore opp personer som hadde fått bostøtte fra Norge, men oppnådde bare kontakt med noen få av mobilabonnentene.

En fortalte at han ikke visste hvem som hadde oppgitt hans mobilnummer, som han hadde brukt i tolv år. En annen var en slektning av den returnerte afghaneren Deloitte ville snakke med. Vedkommende hadde reist videre til Australia tre måneder tidligere. Begge saker synes å være brudd på forutsetningen for pengestøtte.

Oversikten fra IOM viser hvilke land som toppet returstatistikken fra 2003 til 2014.
Oversikten fra IOM viser hvilke land som toppet returstatistikken fra 2003 til 2014.

«In one interview, the cousin of a returnee picked up the phone and told us that the returnee has gone to Austalia, 3 months ago. This is contrary to the intended results of the provision of the financial assistance to the returnees by Norway since the returnees have been provided the financial assistance to settle in their own country.»

UDI: Et land med mye korrupsjon

UDI opplyser til TV 2 at de interne undersøkelsene som IOM har foretatt, bekrefter Deloittes funn.

– IOM har gjort egne undersøkelser og har gitt oss en tilbakemelding på sine funn. De konkluderer med at det ikke er tilstrekkelige bevis på at det faktisk har foregått mislighold, og vil foreta nærmere undersøkelser for å avklare dette. IOM støtter Deloittes funn om at arbeidsfordelingen og internkontrollen ved IOM Kabul ikke er god nok. UDI venter nå på en tilbakemelding på hvordan IOM vil rydde opp og sikre tilstrekkelig kontroll. Vi vil ikke igangsette utbetalinger til IOM Kabul før vi har forsikringer om at IOM har iverksatt nødvendige kontrollrutiner, sier avdelingsdirektør Wilberg.

Avdelingsdirektør Christine Wilberg. FOTO: UDI
Avdelingsdirektør Christine Wilberg. FOTO: UDI

På spørsmål om hva som er gjort for å tette smutthullene som Deloitte har påvist, svarer hun:

– Deloittes undersøkelser var begrenset til to mindre komponenter i programmet for assistert retur til Afghanistan, og mistankene om mislighold gjelder kun disse komponentene. Dette er Vocational Training for Youth (VTY) og Housing Allowance (HA). VTY er allerede nedlagt, og det vil bli vurdert hvorvidt HA-komponenten skal videreføres dersom programmet gjenopptas.

Afghanistan er et land med høy korrupsjon og det er generelt krevende å operere i land hvor korrupsjon er vanlig. De tiltakene IOM implementerer vil bidra til å tette smutthull. I tillegg vil UDI gjøre endringer i oppfølgingen av IOM, samt styrke kompetansen på styring og kontroll av programmer i utlandet, sier avdelingsdirektøren.

Deloitte-rapporten har ført til at UDI med ekstern bistand vil gjennomgå kontrollen av midler til IOM. Man har ennå ikke klart å få på plass alternativer for stønadsutbetaling, opplyser hun.

– UDI vil, med ekstern bistand, ta en gjennomgang av IOM Oslos styring og kontroll av midler som overføres fra UDI til IOM. Dette er et ledd i å få på plass bedre rutiner og kontroll rundt administrering av returprogrammene. Utover dette anser vi det primært som IOMs oppgave å rydde opp internt i egen organisasjon, og forutsetter at dette raskt blir gjort. Vi jobber fortsatt med å få på plass en midlertidig løsning for alternativ stønadsutbetaling og håper å ha dette på plass snarlig, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg til TV 2.

Slik svarer IOM Norge på Deloitte-rapporten:

TV 2 har bedt kommunikasjonsleder Sigurd Tvete kommentere revisjonsrapporten. Dette svarer han:

«IOM tok rapporten fra Deloitte meget alvorlig, og sendte med en gang et researchteam fra vårt hovedkvarter i Geneve til Afghanistan, for å få klarhet i de funnene som Deloitte presenterte i sin rapport. Deloitte hadde ikke lykkes i å finne tilbydere av yrkesrettede kurs, og de hadde heller ikke fått kontakt med personer som hadde benyttet seg av frivillig retur til Afghanistan fra Norge med IOM.

IOM sitt team kom i kontakt med personer som hadde benyttet seg av programmet, og alle kurstilbyderne ble lokalisert. IOM har i sine undersøkelser ikke funnet noen bevis på korrupsjon. IOM fant derimot enkelte interne svakheter med våre finansielle rutiner i Kabul, som i noen tilfeller har ført til at noen eksterne kurstilbydere og utleiere av leiligheter og hus har tatt for mye betalt av brukerne av programmet. Umiddelbare tiltak har blitt gjort for å adressere disse viktige svakhetene.

IOM har presentert resultatene til norske myndigheter, og jobber tett med regjeringen for å sørge for at programmet for frivillig assistert retur til Afghanistan kan fortsette så fort som mulig.»