GLANSDAGENE: «Last Pay» vinner i 2013 på Täby galopp i Stockholm. Foto: Privat
GLANSDAGENE: «Last Pay» vinner i 2013 på Täby galopp i Stockholm. Foto: Privat

ANKLAGER STATEN FOR PRINSIPPRYTTERI I MOMS-TVIST OM DØD HEST:

«Ingen» har hørt om regel som koster Knut (86) 32.000

Hesten «Last Pay» måtte avlives kort tid etter at den kom til Norge, men det er ikke god nok grunn til å få tilbake moms og toll.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har holdt på med denne saken i nesten to år. Det er borti hampen. Skammelig, synes jeg, sier 86 år gamle Knut V. Rimstad til TV 2.

Hjemme i Larvik drev Rimstad med hest i 50 år. Tusenvis av barn, unge og voksne har lært seg å ri og stelle hester ved Rimstads staller. Folk i miljøet omtaler ham som en hedersmann. I 2009 ble Rimstad hedret med Kongens fortjenstmedalje for sin innsats.

Nå er 86-åringen kraftig irritert. Han har havnet i en disputt med tollvesenet om en død hest.

Måtte avlives

«Last Pay» er navnet på den omstridte galopphesten. Rimstads kone eide den engelske fullblodshingsten, som ble født i Norge i april 2010. To år gammel ble hesten sendt til en stall ved Stockholm, hvor den ble trent og gikk løp. I juli 2014 hentet Knut Rimstad hesten tilbake til Norge for å gi den til de nye eierne av anlegget Damgården i Larvik.

På grunn av hestens verdiøkning mens den oppholdt seg i Sverige, måtte Rimstad betale toll og moms for å få hesten hjem til Larvik. Rimstad betalte 32.115 kroner i moms og 5000 kroner i toll, totalt 37.115 kroner.

Men hestens nye tilværelse i Norge ble kortvarig. En røntgenundersøkelse avslørte en skade som var så alvorlig at hesten måtte avlives av dyrevernmessige hensyn. Skaden hadde trolig oppstått kort tid før hesten forlot Sverige.

HEDRET AV KONG HARALD: Knut Rimstad mottar Kongens fortjenstmedalje på Slottet 26. januar 2010. Foto: Lise Åserud/Scanpix
HEDRET AV KONG HARALD: Knut Rimstad mottar Kongens fortjenstmedalje på Slottet 26. januar 2010. Foto: Lise Åserud/Scanpix Foto: Åserud, Lise

«Last Pay» ble avlivet 22. oktober 2014.

Tull med tollen

Rimstad mente det måtte være en kurant affære å få tilbake det han hadde betalt i moms og toll. I merverdiavgiftlovens paragraf 10-7 heter det at merverdiavgiften kan refunderes om varen, i dette tilfellet hesten, ikke er levert som avtalt. Rimstad hadde betalt avgift for en vare som i realiteten var verdiløs.

Dette viste seg imidlertid ikke å være så enkelt. Etter en omfattende saksbehandling som til slutt endte på Sivilombudsmannens bord, står Tolldirektoratet fast på at momsen for den døde hesten ikke skal tilbakebetales. Sivilombudsmannen støtter Tolldirektoratets tolkning av lovverket.

Riktignok godtar direktoratet at hesten «ikke ble levert som avtalt». Men Rimstad gjorde en feil da Last Pay ble avlivet og destruert. Han varslet ikke tollvesenet på forhånd, noe som er et krav i Lov om merverdiavgift.

I loven heter det varen skal bli «...tilintetgjort under kontroll av eller etter avtale med tollregionen...». Siden dette vilkåret ikke er oppfylt, har ikke Rimstad krav på å få tilbake en eneste av de 32.000 kronene han betalte i moms.

«Manglende kjennskap til reglene er etter vår oppfatning ikke grunnlag for å se bort i fra vilkåret ved vurderingen av om refusjon kan innvilges», skriver Tolldirektoratet i en redegjørelse til Sivilombudsmannen.

Dokumentasjon er ikke nok

Fungerende seksjonssjef Sonja Finne i Tolldirektoratet bekrefter at saken er avsluttet fra deres side.

– Vilkårene for refusjon av toll og merverdiavgift er ikke oppfylt. Vedkommende har vært i kontakt med Sivilombudsmannen, som ikke kan se avgjørende rettslige innvendinger mot vedtaket, sier Finne til TV 2.

Knut V. Rimstad visste ikke noe om dette kravet. Han har aldri hørt om at tollbetjenter blir tilkalt for å overvære at en hest avlives eller destrueres.

AVLIVET: Bekreftelsen fra veterinær Thomas Backen.
AVLIVET: Bekreftelsen fra veterinær Thomas Backen.

– Jeg tror bare Tollvesenet kjenner til den loven, sier Rimstad.

Veterinær Thomas Backen avlivet hesten. Backen sier at dokumentasjon fra veterinær om avliving aksepteres av instanser som forsikringsselskap, Travforbundet, Hestesportforbundet og Mattilsynet.

– Alt er dokumentert i saken fra min side og etter det jeg forstår også fra selskapet som hentet og destruerte kadaveret, sier veterinær Backen til TV 2.

– Aldri hørt om lignende

I et journalnotat om «Last Pay» skriver Backen at en død hest skal håndteres så fort som mulig av hygieniske årsaker, og at eieren ikke kunne selge kjøttet eller tjene penger på kadaveret. Frakt og destruksjon var en ren utgift for Rimstad.

«Det er derfor ikke et argument at tollvesenet ikke ble kontaktet først», skriver veterinæren.

Etter at Last Pay var død, ble hesten sendt til destruksjon hos selskapet Norsk Protein utenfor Hamar. Dokumentasjon på avliving og destruksjon har Rimstad sendt til tollmyndighetene.

Veterinær Ole Einar Sem, som har drevet i Grenland-distriktet i 30 år, har aldri hørt om lignende tilfeller.

– Når det kan dokumenteres at hesten er avlivet og destruert, er dette å ri paragrafer for langt. Rimstad skulle gitt beskjed på forhånd, men når han i ettertid henter seg inn og dokumenterer alt, burde det være mulig å løse saken. Jeg synes det er fryktelig stivbeint og det er nesten så man mister respekten for systemet, sier Sem til TV 2.

– Ingen kjeltring

Redaktør Truls G. Pedersen i Trav- og galoppnytt sier det er en kjent sak i miljøet at det er vrient å passere landegrenser med hest.

– Reglene er svært rigide. Har man hestetrening utenlands, så påløper det moms og alle regninger der. Så må man betale moms på verdiøkningen når man tar hesten hjem. Det går an å søke om å få refundert momsen betalt i utlandet, men i realiteten er denne prosessen så ørkesløs at folk lar det være, sier Pedersen.

Redaktøren antyder at myndighetene holder ekstra øye med hestemiljøet fordi det har vært tilfeller av svindel i bransjen.

– Men Rimstad er en gammel hedersmann, han er ingen kjeltring. Jeg mener det er lov å bruke sunn fornuft selv om man er byråkrat, og i denne saken er det ikke brukt sunn fornuft, sier Pedersen.