NY FORDELING AV NORGE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) presenterer regionsreformen. FOTO: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
NY FORDELING AV NORGE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) presenterer regionsreformen. FOTO: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil redusere de 19 fylkene til ti regioner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil sløyfe fylkene fordi han mener de har gått ut på dato.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen vil erstatte dagens 19 fylker med ti regioner.

Det ble klart da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la fram sin stortingsmelding om regionreform tirsdag.

– Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Regjeringens nettsider.

I juni 2015 ba Stortinget om en melding om nye oppgaver til større regioner. Stortinget mente det var en forutsetning at landet ble delt inn i færre, men større regioner for å takle fremtidige oppgaver.

Det vil tas hensyn til bo- og arbeidsmarkeder, næringsøkonomi, fagmiljøer og eksisterende funksjonelle enheter.

– Tiden er moden for større og mer funksjonelle regioner. Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, sier Sanner og legger til:

– Dagens fylkesstruktur har gått ut på dato. Det er nødvendig å se større områder og tiltak i sammenheng. Dette er nødvendig for å håndtere viktige problemstillinger som klima og klimatilpasning, samordnet areal- og transportplanlegging, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger.

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat.

Målet er å få et vedtak om sammenslåing innen 1. desember i år. En proposisjon med forslag til ny regional struktur, nye oppgaver og roller iløpet av våren 2017.

Den nye regioninndelingen skal tre i kraft fra 1.1 2020.