Satt 13 timer på overtid:

Enighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri – unngikk storstreik

13 timer på overtid ble partene enige, og dermed blir det ikke streik i industrien.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør.

Løsningen ble presentert på en pressekonferanse som riksmekler Nils Dalseide kalte inn til klokken 13 søndag.

– Da er meklingen i fronfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri kommet til veis ende. Resultatet av meklingen er at vi har kommet til enighet om en tariffavtale, sier Dalseide.

Partene hadde da sittet 13 timer på overtid, og fikk til slutt hjelp fra regjeringshold.

– Jeg sendte et brev til statsministeren, som handlet om en mulig utredning av tjenestepensjon i privat sektor. Det har statsministeren svart at man er åpen for, sier Dalseide.

Partene informerte om at regjeringen vil foreslå for Stortinget å utvide permitteringstiden fra 30 til 52 uker.

Frist ved midnatt

Norsk Industri og Fellesforbundet har brukt lang tid på å komme til enighet om en avtale som hindrer storstreik i industrien.

Dersom partene ikke kom til enighet ville 26.000 arbeidere blitt tatt ut i streik.

Norsk Industri representerer arbeidsgiversiden og Fellesforbundet representerer arbeidstakersiden i konflikten.

Partene forhandlet om flere prinsipielle spørsmål rundt både pensjon, arbeidstid og reisetid.

– Interessene så forskjellige

Allrede sent lørdag kveld var Riksmekleren tydelig på at partene ikke ville komme til enighet før fristen gikk ut ved midnatt.

– Vi prøver oss ikke på noe rekordforsøk her, men vi kommer ikke til å bli enige før fristen har gått ut. Når man kommer til kjernen i en uenighet, hvor interessene er så forskjellige, går det sakte. Det er ingen «quick fix», for begge parter skal leve videre med resultatet, sier Dalseide til NTB lørdag kveld.

Riksmekleren mente likevel at partene er velvillige, og ønsker å komme til en enighet.

– Jeg vil si at partene er veldig konstruktive, gitt det faktum at de er veldig uenige. Det er god dialog og bra stemning. Jeg opplever at de har et sterkt ønske om å bli enige, sier Dalseide.