Foto: Louisa Gouliamaki

De tvinges tilbake til krigen

KOMMENTAR: EUs nye returavtale koster stadig flere menneskeliv.

– Jeg er et barn. Vi druknet nesten på havet. Hvis ikke redningsbåten hadde kommet, ville vi dødd.

Sarah så på meg og fortalte.

Seksåringen fra den syriske byen Aleppo fortalte om den strabasiøse ferden, og om hvorfor det var så viktig å reise til Europa. Tårene rant fordi reisen hadde fått en brå stopp.

Sperret inne

Før terroren i Brussel endret påskens reiseplaner, tilbragte jeg noen dager der flyktningene setter livet på spill for å komme seg til Europa.

Jeg intervjuet Sarah gjennom et gjerde. Hun var innesperret i en interneringsleir på den greske øya Chios sammen med mange hundre andre flyktninger.

Piggtrådkveiler hindret flyktningene å rømme. Væpnet gresk politi voktet utgangen. De mange tusen kronene hver flyktning hadde brukt på å komme seg over den livsfarlige havstrekningen mellom Tyrkia og Hellas var brukt til ingen nytte.

Sarah og de andre skulle transporteres tilbake til Tyrkia.

Sarahs eneste båttur hadde nesten kostet henne og familien livet. Nå så hun for seg en lignende, livsfarlig transport til Tyrkia.

Retursystem

Rett før påske ble EU og Tyrkia enige om en returavtale av flyktninger.

Målet var både å stanse den livsfarlige ferden, og å hindre menneskemassene i å komme til Europa. Avtalen innebærer at alle flyktningene som klarer å krysse fra Tyrkia til Hellas kan returneres til Tyrkia, og at et likt antall flyktninger får reise til Europa som kvoteflyktninger.

På den måten klarte EU å lokke Tyrkia, som allerede huser mer enn 2,6 millioner flyktninger bare fra Syria, til å samarbeide om returen.

Her har man avtalt seg frem til et system der flyktningene som har ventet lengst i kø for å få lov til å komme til Europa, er avhengige av at andre setter livet på spill. Når en båtflyktning overlever sjøreisen og returneres til Tyrkia, får en annen flyktning tillatelse til å reise på lovlig vis.

Protestene mot retursystemet er mange. Flere peker på at det bryter med EUs eget lovverk og FNs regler for behandling av mennesker. Avtalen garanterer ikke for enkeltmenneskets rett til å få sin situasjon grundig vurdert før retur.

Farligere ruter

Avtalen koster mennesker livet. Flere hjelpeorganisasjoner har allerede registrert en endring av reisemønsteret. Flyktningene velger andre og farligere ruter, blant annet med båt fra Libya til Italia. Hver eneste dag drukner folk på denne havstrekningen.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har dokumentert at selv om Tyrkia huser mange flyktninger, blir også mange tvunget ut av landet. Også til krigsherjede Syria. De tvinges tilbake til krigen fordi Europa og Tyrkia ikke ønsker å hjelpe dem. Det er brutalt.

– Hvorfor må vi være i dette fengselet? spurte seks år gamle Sarah meg.

– Det går greit kjære deg, svarte jeg.

Selv om jeg visste at det ikke var sant.