Ekspert: – Slik kunne vi unngått mange tragiske ulykker

Her er de enkle, men livsviktige rådene.

Til tross for en nedgang i antall drepte i trafikken i fjor, er det fremdeles alt for mange ulykker som skyldes ubevissthet. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Til tross for en nedgang i antall drepte i trafikken i fjor, er det fremdeles alt for mange ulykker som skyldes ubevissthet. Illustrasjonsfoto: Scanpix. Foto: B¯e, Torstein

Hvert eneste år skades om lag 15.000 mennesker i trafikken her hjemme. 1.200 av skadene er alvorlige eller kritiske.

Når det gjelder antall drepte i trafikken, ser vi en nedgang i 2015, i forhold til året før. Men utviklingen er likevel bekymringsverdig, ettersom unge førere stadig er overrepresentert blant dødsulykkene.

Nå advarer kjøreinstruktør Nils Messelt mot banale feil som ofte fører til de tragiske ulykkene. Messelt har bakgrunn fra politiet, samt opplæring av alle utrykningsetater her til lands. Her er hans viktigste råd:

1) Legg vekk mobiltelefonen

I 2015 omkom 125 personer på norske veier. Unge i alderen 16-24 år sto for hele 25 prosent av dødsulykkene. Messelt advarer mot bruk av mobiltelefon, som helt klart forårsaker en rekke alvorlige ulykker.

– Bruk av mobil og SMS er et stadig økende problem, spesielt blant unge. Bare å glimte ned på skjermen i to sekunder, er nok til å flytte seg 50 meter i en hastighet på 90 km/t. Og akkurat dette vet vi det er mange som gjør, forteller Nils.

Dette er årsaken til svært mange ulykker her til lands. Foto: Erlend Aas/NTB scanpix 
Dette er årsaken til svært mange ulykker her til lands. Foto: Erlend Aas/NTB scanpix  Foto: Aas, Erlend

Han viser til et tragisk eksempel hvor en 18-åring døde samme dag vedkommende fikk lappen.

– Politiet fant mobilen i bilvraket. På skjermen var det opprettet en melding hvor det sto: «Hurra! Jeg har fått…»

Mobilen er med andre ord en potensiell drapsfelle i bilen. Nils råd er derfor krystallklart: Legg vekk telefonen, ikke les meldinger og fokuser på veien.

En av fem har kommet over i motsatt kjørefelt

2) Feil bruk av blinklys kan føre til dødsulykker

– Det er skrekkelig mange som ikke bruker blinklyset riktig. Mange venter nemlig til siste sekund med å blinke i det man skifter felt - eller svinger ut i et kryss med høy hastighet. På den måten rekker du ikke varsle medtrafikantene, og resultatet kan i verste fall føre til en alvorlig kollisjon.

– Slurv med blinklys sørger ellers for en rekke småkollisjoner, som for eksempel i rundkjøringer, sier Messelt. Han poengterer viktigheten av å blinke i god nok tid.

3) Er du nedfor – la bilen stå!

Din mentale tilstand har mye å si for hvordan du presterer bak rattet. Har du en dårlig dag og er nedfor, bør du tenke deg godt om før du entrer bilen.

– Hvilken tilstand man er i, spiller helt klart inn på kjøreferdighetene. Har man for mye å tenke på, reduseres ofte fokuset på å kjøre bil. Å være opplagt og skjerpet er derfor svært viktig.

Dette er den sikreste nybilen du kan kjøpe

4) Manglende ferdigheter

Blant de alvorligste ulykkene i Norge er flesteparten møte- og utforkjøringer. Noe så grunnleggende som kjøreferdigheter og hvordan en skal reagere ved hindring i veibanen, er derfor viktig å ha klart for seg.

Dukker det opp elg i veibanen, må du ikke la refleksene overstyre. Da kan det gå skikkelig galt. Foto: Scanpix
Dukker det opp elg i veibanen, må du ikke la refleksene overstyre. Da kan det gå skikkelig galt. Foto: Scanpix Foto: Sannum, Tore

– Vi ser svært ofte at mange får panikk hvis det dukker opp et hinder i veien. Ved elg for eksempel, bråbremses det, samtidig som man styrer mot elgen som er i bevegelse. Det kan medføre at man havner i motsatt kjørefelt, og risikerer frontkollisjon.

Dukker det opp en hindring i veibanen må du ikke la deg lure av refleksen, men heller holde din posisjon – ikke gli over i motsatt kjørefelt.

Har ført til hundrevis av ulykker

5) – Vi blir skiltblinde

Etter noen år bak rattet er det fort gjort å ikke være like oppmerksom på skilter lenger. Messelt råder derfor om å være bevisst på alle fareskilt.

– Vi blir rett og slett skiltblinde. Ha derfor ekstra fokus på fareskiltene og tenk ”røde trekant-skilt” når du kjører. Da minsker risikoen for å havne i en uheldig og farlig situasjon.

6) Riktig bruk av bilbelte

Riktig bruk av bilbeltet kan være helt avgjørende. Foto: Sara Johannessen/Scanpix
Riktig bruk av bilbeltet kan være helt avgjørende. Foto: Sara Johannessen/Scanpix Foto: Johannessen, Sara

Hvert år omkommer flere grunnet manglende bruk av bilbelte. Men feil bruk tar også liv.

– Det er viktig å stramme beltet skikkelig, både rundt hoftene og skulderen. Hvis ikke kan beltet fort gli opp og skade vitale organer i kroppen ved bråstopp.

– Blant åtte dødsulykker er det forsket frem at halvparten kanskje kunne overlevd ved riktig bruk av belte, forteller Nils Messelt.

Nytt utstyr gir 40 prosent færre ulykker