SMELTER: Issmelting i Antarktis kan føre til at havnivået stiger mye mer enn forventet, viser ny forskning. Foto: Reuters. 
SMELTER: Issmelting i Antarktis kan føre til at havnivået stiger mye mer enn forventet, viser ny forskning. Foto: Reuters.  Foto: STAFF

Havet kan stige dobbelt så mye som først antatt

Kystsamfunn verden over kan bli rasert.

Innen år 2100 kan havnivået stige nesten dobbelt så mye som tidligere antatt hvis utslippene av karbondioksid fortsetter i uforminsket styrke.Det betyr at kystsamfunn verden over risikerer å bli ødelagt, skriver forskerne bak en nye studie som ble publisert i tidsskriftet Nature onsdag og som er omtalt av