– Å kjefte på barnet ditt kan få større konsekvenser enn du er klar over

Å kjefte på barnet ditt kan virke mot sin hensikt, mener psykologspesialist Guro Øiestad.

– Massiv kjefting på barn kan være vondt og skadelig for de små på flere måter, sier psykologspesialist Guro Øiestad (55).

Hun har selv to barn, og har skrevet flere bøker som handler om barn og unges selvfølelse.

Øiestad forklarer at hyppig kjefting vil redusere barnas egenverdi. Samtidig kan det føre til at barnet vil føle mye skam.

– Barn som får mye kritikk blir lett gående med et stress i kroppen, og går på tå hev for å unngå å utløse kjeft. Mye kjefting kan dermed føre til en avstand i relasjonen mellom barnet og foreldrene. Og det ønsker vi ikke, sier Øiestad.

– Jeg kjeftet selv på barna mine
Psykologspesialisten innrømmer at hun også kjeftet på sine barn da de var mindre.

– Da fikk jeg veldig dårlig samvittighet – ofte midt i kjeftingen, sier trebarnsmoren.

Det som hjalp da var å øve på å ikke kjefte. Og etter hvert merket Øiestad at kjefting føltes mer unaturlig,

– Man må også tørre å si unnskyld til barna sine hvis man har kjeftet mye på dem: Det er viktig at man som forelder klarer å ta ansvar ved å si «unnskyld, det var sikkert veldig leit for deg å få kjeft» i etterkant, mener Øiestad.

Kjefting skaper avstand
– En kjeftende forelder skaper avstand. Og uavhengig av om man er barn eller voksen, er det ingen som ønsker å være nær en som ofte er rasende, sier Øiestad.

– Dog kan denne avstanden repareres, men i verste fall vil den være permanent dersom kjeftingen aldri avtar, fortsetter hun.

Øiestad forklarer at man som foreldre egentlig vet at kjefting fungerer degraderende og avstandsskapende, men at det likevel kan være vanskelig å snu uvanen – og særlig hvis man har mottatt mye kjeft selv som barn.

– Men hvis mange nå sitter og kjenner på at de kjefter altfor mye på barna sine, så er det viktig å ikke kjefte for mye på seg selv i tillegg. Istedenfor bør man tenke gjennom hvilke situasjoner som trigger en, og øve på å ikke ha kjeftestemme, sier psykologspesialisten.

MYE KJEFT: Barn som får mye kritikk blir lett gående med et stress i kroppen. Foto: Colourbox.
MYE KJEFT: Barn som får mye kritikk blir lett gående med et stress i kroppen. Foto: Colourbox.

Hun oppfordrer foreldrene til å trene på å snakke vanlig og vennlig, men samtidig tydelig og bestemt.

– Hva er kjefting?
– Som foreldre skal vi være ledere i familien, og styre hva som er greit og ikke greit. Men man må være bevisst måten man gjør det på, råder Øiestad.

Hun forklarer at barn opplever kjefting ut ifra kroppsspråket til de voksne og måten noe blir sagt på:

– Det er forskjell på «nå må dere kle på dere» og «nå MÅ dere kle på dere!». Tonefallet og ordvalget er viktig å tenke på da, sier hun.

Kjeftekultur
– Vi har en kultur på at kjefting hører med. Vi har sluttet å slå barn, men det kjeftes ennå, både i barnehager og på skoler, mener Øiestad.

Likevel bør ikke foreldre automatisk få dårlig samvittighet hvis de tar seg selv i å kjefte en sjelden gang:

– Hvis stemningen i familien generelt er forståelsesfull og vennlig, så er barna robuste nok til å tåle litt kjeft, avslutter Øiestad.