Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Medlemmene i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) opplever mer trusler og vold enn tidligere. Tyveriene blir også grovere og større i omfang.

Dette kommer fram i en omfattende undersøkelse gjort av Nortstat i samarbeid med IF, blant NLFs medlemmer.

En tilsvarende undersøkelse ble gjort i oktober 2012, for å kartlegge omfanget av kriminalitet i lastebilnæringen. Februar i år ble undersøkelsen gjentatt og den viser en urovekkende utvikling.

Flere grovere forhold

Et punkt som skaper spesiell bekymring, er andelen medlemmer som har opplevd grovere kriminelle forhold som vold, overgrep og utpressing. Denne er mer enn doblet, fra 3 prosent i 2012 til 7 prosent i 2016.

– De kriminelle blir tøffere og skyr stadig færre midler, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han peker spesielt på oppgangen i tyveri av større utstyr som et signal om at det ikke lenger er de små vinningskriminelle som står for statistikken.

– Det er helt åpenbart at det står organiserte nettverk bak. Dette ser vi stadig eksempler på ved at hele vogntog blir stjålet og fraktet med høy logistisk presisjon ut av landet. Dette er ikke amatører, sier Mo.

Han etterlyser et sterkere fokus på organisert transportkriminalitet fra myndighetene.

Dette er fremtidens lastebil

– Bekymringsfullt

Dette sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i If, Ivar Martinsen seg enig i.

– Det er bekymringsfullt at denne alvorlige kriminaliteten holder seg på et så høyt nivå. Problemet er nå så godt dokumentert at myndighetene må ta tak i dette på eget initiativ.

Nøkkeltall:

• Mer enn 4 av 10 lastebileiere har opplevd tyveri eller å bli ranet (41 prosent).

• Disse har opplevd ett eller flere forhold, i snitt 1,7.

• 68 prosent av de som har opplevd tyveri, har blitt frastjålet diesel, en økning på 4 prosent fra 2012.

• Mange har opplevd at utstyr er plukket av kjøretøyet; 25 prosent har blitt frastjålet kjettinger, 7 prosent dekk og 27 prosent annet utvendig utstyr. Samtlige viser en oppgang fra 2012.

• 16 prosent har opplevd å ha fått frastjålet personlig utstyr, mens 6 prosent svarer annet.

• 13 prosent har blitt frastjålet kjøretøyet eller henger (hhv. 9 porsent og 4 prosent). Dette er en stor økning i forhold til 2012, hvor bare 5 prosent svarte det samme.

• 7 prosent av lastebileierne har også opplevd enda grovere kriminelle forhold som for eksempel vold, overgrep, utpressing og lignende. Dette er en dobling i forhold til 2012.

Han ønsker også økt oppmerksomhet rundt de trafikksikkerhetsmessige aspektene kriminaliteten fører med seg.

– Alle taper på utrygge forhold langs vegene våre. Når sjåførene er redde og kanskje sover dårlig, vil dette gi et farligere trafikkbilde med potensielt flere alvorlige ulykker.

Her er verdens sterkeste lastebil

Tyveri øker

41 prosent av NLFs medlemmer svarer at de har opplevd tyveri og ran.

Av de som har opplevd tyveri og ran, oppgir 68 prosent at de har blitt frastjålet diesel, en svak oppgang fra 64 prosent ved forrige undersøkelse.

Samtidig ser man en vesentlig oppgang i andelen medlemmer som har opplevd andre former for kriminalitet, som tyveri av dekk, kjettinger og annet utvendig utstyr, og i noen tilfeller hele kjøretøy og hengere – sistnevnte andel har økt fra 5 til 13 prosent.

Undersøkelsen viser forøvrig at NLF-medlemmene har blitt flinkere til å anmelde kriminelle forhold.

Video: Her sladder han med lastebilen!