Når over 1.500 tunge kjøretøy skal kontrolleres, avdekkes det mange feil og mangler – blant annet dekk med mønsterdybde på bare 1,4 mm. Men likevel er Statens vegvesen positivt overrasket over resultatet. Alle foto: Statens vegvesen
Når over 1.500 tunge kjøretøy skal kontrolleres, avdekkes det mange feil og mangler – blant annet dekk med mønsterdybde på bare 1,4 mm. Men likevel er Statens vegvesen positivt overrasket over resultatet. Alle foto: Statens vegvesen

Slik gikk det da 1.500 lastebiler og vogntog ble stoppet

– Det er en del som tenker «det går sikkert bra» ...

Vi nærmer oss så smått slutten på nok en vinter som har vært preget av noen hårreisende brudd på veitrafikkloven av utenlandske vogntog og trailere.

Derfor kunne en frykte en skikkelig skrell, da Statens vegvesen gjennomførte storkontroller av tungtransport på E6 i Gudbrandsdalen og Rv3 i Østerdalen denne uka.

Nesten 1.200 lastebiler og vogntog har vært innom vekten på Otta trafikkstasjon som ligger langs E6. 320 tunge kjøretøy har blitt sjekket på Bergrønningen kontrollstasjon i Østerdalen.

Slik forsøkte vogntog-sjåførene å lure seg inn i Norge

1.500 vogntog og lastebiler måtte inn til kontroll denne uken. Foto: Statens vegvesen
1.500 vogntog og lastebiler måtte inn til kontroll denne uken. Foto: Statens vegvesen
Totalt ble seks sjåfører anmeldt i kjølvannet av storkontrollen.
Totalt ble seks sjåfører anmeldt i kjølvannet av storkontrollen.

79 kjøreforbud

Men resultatet denne gangen ble faktisk positivt overraskende.

– Dette var langt bedre enn vi hadde våget å håpe på. Selv om det har vært enkelte alvorlige saker, har det store flertallet hatt alt i orden, sier fagleder i Vegvesenet, Karl Ingvald Fuhr, etter kontrollen av i overkant av 1.500 tyngre kjøretøy.

På E6-kontrollen på Otta ble det til sammen ilagt 44 kjøreforbud og tre sjåfører ble anmeldt.

På Rv3 i Østerdalen endte det med 35 kjøreforbud og også her ble tre førere ble anmeldt.

"Spøkelses-vogntog" kjørte rundt uten lys

– Bedre enn vi våget å håpe

Mens all tungtransport på E6 måtte innom trafikkstasjonen på Otta, ble kun et utvalg av de som passerte Bergrønningen tatt inn til kontroll der.

– Spesielt gledelig er det å se at vi kun har avdekket 13 kjøretøy med dårlige dekk eller manglende kjettinger. Det viser at vi har nådd fram til de aller fleste med vårt budskap om vinterutrustning, sier Fuhr.

Slurv med lastsikring

De fleste kjøreforbudene som ble ilagt var på grunn av overlast eller for dårlig sikring av last.

– Det er en del som tenker at «det går sikkert bra» når de legger i veg uten å sikre lasten sin. Men ved brå nedbremsinger eller kjappe unnamanøvre kan usikret last få fatale følger. En pall med fliser eller jordsekker kan gjøre stor skade på andre trafikanter og kjøretøy, sier Fuhr.

Vogntoget manglet noe veldig viktig ...