Vil gi deg større makt til å avgjøre hvem som skal styre Norge

Regjeringen vil endre valgloven og innføre personvalg til Stortinget i 2017.

Stadig flere velgere ønsker å være med å bestemme hvem som blir valgt til storting, fylkesting og kommunestyrer. Nå vil regjeringen ta makt fra partiene og gi deg innflytelse over hvem som skal styre landet.Innfører personkryssHalvannet år før valget i 2017 er Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) klar med forslag til endringer i valgloven. Den viktigste endringen er innføringen av personvalg også ved stortingsvalg. Dermed kan du som velger være med å krysse inn dine favorittpo